Asiakaspalaute

Sinulla on kokemuksia palveluistamme asiakkaan näkökannalta. Kerro niistä meille!

Palautetta ja kehittämisehdotuksia antamalla autat meitä palvelumme kehittämisessä. Yksilöi se riittävän selkeästi, jotta tiedämme mihin palveluun palautteesi tai kehittämisehdotuksesi kohdistuu.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa Salon kaupungin palautejärjestelmällä tai suoraan esimiehille.

Näihin kehittämisehdotuksiin ei saa sisällyttää yksittäisen henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon (vanhuspalvelut) asiakkuuteen liittyvää tietoa. Nämä tiedot esim. henkilötunnukset ja terveystiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Salon kaupungin palaute -järjestelmän kautta kirjaamoon saapuneita palautteita, joissa on arkaluonteista tietoa, ei käsitellä. Yksilön terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa pitää ottaa yhteys suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin.