Muita terveyspalveluja

  • Ehkäisyneuvonta
  • Hoitotarvikejakelu
  • Kotisairaala ja kotiutustiimi
  • Laboratorio ja röntgen
  • Muistineuvola
  • Psykologin palvelut
  • Seulontatutkimukset
  • Terveyden edistäminen
  • Terveydenhoitajan vastaanotto
  • Työttömien terveyspalvelut