Työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyshuollon lakisääteiseen osaan kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittelyt tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus, alkutarkastukset ja määräaikaistarkastukset terveydelle vaarallisissa töissä sekä vajaakuntoisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuolto antaa myös tarvittaessa ohjausta ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä.

Työterveyteen kuuluvat ne yritykset työntekijöineen, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta Salon kaupungin kanssa.

Työkykyä ylläpitävää monipuolista toimintaa ja ryhmäkuntoutusta järjestetään työpaikoilla yhteisesti suunnitellulla tavalla. Tyky-toiminnassa käytetään asiantuntijoina työfysioterapeutteja, psykologia ja ravitsemusterapeuttia.

Työterveysasema toimii yhteistyössä Kelan paikallistoimiston kanssa varhaiskuntoutuksen järjestämisessä.

Sairaanhoitopalvelut työterveyshuollossa

Työntekijöillä, joiden työnantaja on tehnyt sairaanhoitotasoisen sopimuksen työterveyshuollossa, on oikeus hakea sairaanhoitopalveluja työterveyshuollosta.

Terveydenhoitajan vastaanotto : ilman ajanvarausta ma - pe klo 7 - 11 ja ajanvarauksella ma - pe klo 12 - 15.

Lääkärin vastaanotto:

  • kiireettömät ajanvarauksella
  • kiireelliset tapaukset hoidetaan sairauden laadun edellyttämällä tavalla.

Myös näissä tapauksissa on syytä sopia vastaanotolle tulosta puhelimitse.

Työhön liittymättömät todistukset eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.