Ohjaus ja neuvonta ikäihmisille

Ikäihmiset ja omaishoitajat saavat ohjausta ja neuvontaa palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä maakunnallisen puhelinpalvelun kautta.

Myös kotihoitoa ja omaishoidon tukea hakevat hoitajat hakeutuvat palveluihin ottamalla yhteyttä maakunnalliseen puhelinpalveluun. Palvelutarpeen arvioimiseksi oman kunnan palveluohjaaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse. Palveluohjaaja tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi sekä arvioi palveluiden tarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten hoitoon osallistumisen perusteella. Omaishoidon tukea haetaan lisäksi erillisellä omaishoidontukihakemuksella.

Tietoa kotihoidon palveluista
Tietoa omaishoidon tuesta