Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. Myös muut henkilöt voivat ottaa sosiaalihuoltoon em. asioissa yhteyttä. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun

  • henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  • kyse on lapsen edusta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi korvaa entisen pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, mikäli asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon, ja lastensuojeluilmoituksen kriteerit täyttyvät.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse virka-aikana Salon kaupungin nettisivustolla ilmoitettujen päivittäisten puhelinaikojen ja puhelinnumeroiden puitteissa tai ympärivuorokautisesti sosiaalipäivystyksen kautta (112).


Yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi