Skip to content

Socialservice

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

Om behovet av socialvård är uppenbart, ska personen hänvisas att uppsöka vård eller ta kontakt med den kommunala socialvården.

Följande personer är skyldiga att ge handledning och ta kontakt: yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialkuratorer, anställda inom socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, polisen, FPA, arbets- och näringsmyndigheterna, Tullen, utsökningsmyndigheterna och Brottspåföljdsmyndigheten. Även andra personer kan kontakta socialvården i ovan nämnda ärenden. För att ta kontakt behövs ett samtycke.

Om samtycke inte fås, ska man ändå utan dröjsmål kontakta socialvården om

  • personen i fråga är oförmögen att svara för sin egen hälsa och säkerhet eller
  • det handlar om ett barns bästa.

En kontakt med socialvården för att bedöma barnets stödbehov ersätter en tidigare begäran om bedömning av behovet av barnskydd. En barnskyddsanmälan ska dock göras utan dröjsmål om parterna inte samtycker till att ta kontakt och kriterierna för barnskyddsanmälan uppfylls.

I brådskande fall tas kontakt per telefon under tjänstetid inom ramen för de dagliga telefontider och telefonnummer som angetts på Salo stads webbplats eller dygnet runt via socialjouren (112).

Socialjour:

Jour under tjänstetid tfn 044 778 3121 mån–tors 8.00–15.30, fre samt dagar före helgdagar kl. 8.00–15.00

Utanför tjänstetid Åbo socialjour tfn 02 2626 003

Via nödcentralen (112) dygnet runt varje dag