Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovården är en del av stadens välfärdstjänster.

Tjänsterna inom det sociala arbetet omfattar socialarbete för vuxna, servicecentret för arbetskraft, uppfostrings- och familjerådgivning, barnatillsynen, barnskyddet och tjänster för funktionshindrade. Det tidiga familjearbetet och hemservicen för barnfamiljer utförs i samarbete med hälsovårdstjänsterna.

Till hälsovårdens tjänster hör hälsostationernas tjänster, jourvård och akut vård, rehabiliterings- och terapitjänster, rusmedels- och mentalvårdstjänster, förebyggande tjänster samt tjänster inom mun- och tandvård och hälsocentralsjukhusets tjänster. Övriga hälsotjänster är hjälpmedelsservice, preventivrådgivning, distribution av vårdartiklar, hemsjukhus och hemförlovningsteam, minnesrådgivning och hälsotjänster för arbetslösa. Det tidiga familjearbetet och hemservicen för barnfamiljer utförs i samarbete med hälsovårdstjänsterna.

Salo stads åldringsservice består av servicestyrning, verksamhet vid åldringscenter, tjänster som stöder boendet hemma och dygnetruntvård. För dem som bor hemma erbjuds hemvård med stödtjänster, rehabilitering hemma, närståendevård samt stödd hemvård vid hemförlovning. Dygnetruntvården omfattar enheter och vårdhem inom effektiverat serviceboende.