Hyppää sisältöön

MATKA – Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin

Matka on Salon kaupungin koordinoima maahanmuuttajatyön kehittämishanke, joka auttaa salolaisia maahanmuuttajia erityisesti koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat salolaiset työttömät, työelämän ulkopuolella olevat sekä työttömyysuhan alaiset maahanmuuttajat. Hankkeella on myös kaksi erityiskohderyhmää: koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajamiehet sekä kotona olevat maahanmuuttajanaiset.

Hankkeessa on tavoitteena kartoittaa väyliä palvelujen ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tavoittamiseen sekä lisätä kohderyhmän osallisuutta mm. tukemalla palveluihin sekä harrastustoimintaan ohjautumista. Hankkeessa pyritään selvittämään palvelujen ulkopuolella olevien maahanmuuttajien todellisia palvelutarpeita sekä kehittämään näiden tarpeiden pohjalta räätälöityä toimintaa. Kohderyhmälle luodaan myös selkokielistä materiaalia suomalaisesta työelämästä sekä koulutusjärjestelmästä.

Hankkeessa painotetaan myös työkokeilua väylänä osaamisen kartuttamiseen sekä osoittamiseen. Työkokeilumahdollisuuksia kartoitetaan Salon kaupungin palvelualueilta sekä yrityksistä. Työkokeiluihin yhdistetään mahdollisuuksien mukaan opinnollistamista, jolla voidaan helpottaa asiakkaan siirtymistä koulutukseen tai työelämään. Työkokeilun arvioinnin tueksi kehitetään hankkeessa arviointityökalu, jolla helpotetaan palvelutarpeen määrittämistä työkokeilun päättyessä. Työkokeilun aikana hanke tarjoaa tukea niin työkokeilijalle kuin työkokeilumahdollisuuden tarjoavalle työnantajalle. Työkokeilujen sekä työsuhteiden tueksi tarjotaan niin ikään selkokielistä materiaalia, joka voidaan räätälöidä työpaikan tarpeiden mukaiseksi.

Yhteystiedot

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Projektipäällikkö
Nina Miido
+358 46 923 0844
nina.miido@salo.fi

Hankekoordinaattori
Kaisa Järvinen
+358 44 770 4581
kaisa.jarvinen@sskky.fi

Toteuttajat
Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija) ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeen osatoteuttajana toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Rahoitus
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Omarahoitusosuus: Salon kaupunki, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Hankeaika
1.1.2020 – 30.4.2022