Hyppää sisältöön

Työllistämistuki ja rekrytointipalkkio

Kaupungin myöntämän työllistämistuen ehdot ovat seuraavat :

 • Kaupunki voi myöntää palkkaukseen tukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän, nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren (alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut) työllistämiseen
 • Pitkäaikaistyötön tarkoittaa 12 kuukauden työttömyyttä, jonka työssä olo, yrittäjyys tai koulutukseen osallistuminen katkaisee, mutta tarkastelussa voidaan käyttää 14 kuukauden tarkastelujaksoa
 • Tuen kesto on noin 6 – 8 kk:a riippuen työllistettävän työnhakijan työttömyyden kestosta. Mikäli henkilölle on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai hän on ollut 24 kk työttömänä viimeisen 28 kk:n aikana, voi kaupunki maksaa tukea työnantajalle enintään noin kahdeksan kuukauden ajalle (työssäoloehdon täyttyminen) vähintään kahdeksan kuukautta kestävässä työsuhteessa
 • Niiden henkilöiden osalta, joille on maksettu alle 200 päivää työmarkkinatukea, maksetaan tukea enintään kuudelta kuukaudelta
 • Kaupungin työllistämistuen myöntämisen edellytyksenä on valtion palkkatuen hakeminen. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin käyttää harkintaa
 • Tuki on enintään 600,00 €/ kk työllistettävää työntekijää kohden
 • Voittoa tavoitteleville yrityksille ja yhteisöille myönnettävä kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna saa kuitenkin olla enintään 50 % työsuhteen palkkakustannuksista sivukulut mukaan lukien
 • Yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettävä tuki voi olla 100 %. Tämä koskee tapauksia, joissa yhdistys työllistää 24 kuukautta työttömänä olleen henkilön osa-aikatyöhön. Yhdistysten työllistämistä tuetaan siten, että työllistämisjakso kestää henkilön työssäoloehtoon vaadittavan noin 8 kk:n ajan.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen todennettuja palkkakustannuksia vastaan niin, että työnantaja hakee sitä kaupungilta oheisella tilityshakemuksella.
 • Tukea voidaan myöntää vain, mikäli työaika on vähintään 18 h/ vk
 • Salon kaupungin työllistämistukea voi hakea takautuvasti maksimissaan 3 kk työsuhteen alkamisesta
 • Tuen myöntämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa näistä ehdoista vähäisesti poikkeavaa harkintaa, jos se edesauttaa kaupungin tuelle asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Rekrytointipalkkio

1800,00 euron kertaluonteinen rekrytointipalkkio voidaan myöntää edellä mainituille työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden vuoden.

Työllistämistukihakemus (doc) (61,00 Kt)

Työllistämistuen tilityshakemus (doc) (64,00 Kt)