Hyppää sisältöön

Väylä-hanke

Väylä-hankkeen logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -tunnus sekä Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Perustietoa hankkeesta

Väylä on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan Unionin osittain rahoittama työllisyyshanke, joka pyrkii parantamaan Salon alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakija-asiakkaiden, erityisesti nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat salolaiset työttömät työnhakijat, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat. Muina kohderyhminä valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, lomautetut, osa-aikatyössä olevat tai työelämän ulkopuolella olevat. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme uutta toimintamallia, väylää, kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi vaikeassa työmarkkinatilanteessa, jonka koronaepidemia on aiheuttanut.

Osatavoitteet/toimintakokonaisuudet ovat Osaamo-toimintamallin luominen erityisesti nuorille työnhakijoille työllistymisen tueksi ja työpajatoiminnan jatkoväyläksi, Työllistämö-toimintamallin luominen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjautumiseen sekä Innostamo-toimintamallin kehittäminen ennaltaehkäisevän aktiivisuuden ylläpitoon.

Väylä-hanke on saanut jatkorahoitusta ajalle 1.9.-31.12.2023. Syksyn toiminta keskittyy työnhakija-asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Tavoitteena on löytää osatyökykyisille tai työkyvyltään heikentyneille asiakkaille työkuntoa mittaavia ja parantavia palveluvaihtoehtoja, joihin voi osallistua helposti ja matalan kynnyksen periaatteella. Työelämävalmiuksia parantamalla edistetään asiakkaan työllistymistä juuri hänen toimintakykyään vastaavaan työhön.

Rahoitus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), omarahoitusosuus: Salon kaupunki, Turun Ammattikorkeakoulu Oy Salon toimipiste.

Kesto: 15.2.2021 – 31.12.2023.

Toteuttajat: Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija) ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy Salon toimipiste.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö/Salon kaupunki Marjut Laaksonen,
050 571 3744,
marjut.laaksonen​@​salo.​fi​
Projektipäällikkö/Turun AMK Markku Rajala,
040 355 0154,
markku.rajala@​turkuamk.​fi​
Uraohjaaja Arto Lindholm,
050 573 7768, arto.lindholm@salo.fi

Väylä-hankkeen tiedotteet ja ajankohtaista