Hyppää sisältöön

Väylä-hanke

Väylä-hankkeen logo, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -tunnus sekä Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Perustietoa hankkeesta

Väylä on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan Unionin osittain rahoittama työllisyyshanke, joka pyrkii parantamaan Salon alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakija-asiakkaiden, erityisesti nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat salolaiset työttömät työnhakijat, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat. Muina kohderyhminä valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, lomautetut, osa-aikatyössä olevat tai työelämän ulkopuolella olevat. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme uutta toimintamallia, väylää, kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi vaikeassa työmarkkinatilanteessa, jonka koronaepidemia on aiheuttanut.

Osatavoitteet/toimintakokonaisuudet ovat Osaamo-toimintamallin luominen erityisesti nuorille työnhakijoille työllistymisen tueksi ja työpajatoiminnan jatkoväyläksi, Työllistämö-toimintamallin luominen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjautumiseen sekä Innostamo-toimintamallin kehittäminen ennaltaehkäisevän aktiivisuuden ylläpitoon.

Rahoitus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), omarahoitusosuus: Salon kaupunki, Turun Ammattikorkeakoulu Oy Salon toimipiste.

Kesto: 15.2.2021 – 31.08.2023.

Toteuttajat: Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija) ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy Salon toimipiste.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö/Salon kaupunki Marjut Laaksonen,
050 571 3744,
marjut.laaksonen​@​salo.​fi​
Projektipäällikkö/Turun AMK Markku Rajala,
040 355 0154,
markku.rajala@​turkuamk.​fi​
Uraohjaaja Arto Lindholm,
050 573 7768, arto.lindholm@salo.fi

Väylä-hankkeen tiedotteet ja ajankohtaista