EtusivuTyö ja yrittäminenSykäys Mun työhön -työelämä- ja KesäDuuni –tapahtuma keskiviikkona 6.3. 2019 klo 9-16

Sykäys Mun työhön -työelämä- ja KesäDuuni –tapahtuma keskiviikkona 6.3. 2019 klo 9-16

Mitä työelämä odottaa työntekijältä? Mistä löytää kesätyöpaikka? Voiko yrittäjyys olla väylä työllistää itsensä? Näihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia Sykäys-tiimin ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön liiketalouden opiskelijoiden järjestämässä Mun työhön -työelämä ja KesäDuuni -tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään ammattikorkeakoulun tiloissa Salo IoT Campuksella 6.3. klo 9-16.

Tapahtuman tavoitteena jakaa tietoa työelämästä, saattaa työntekijöitä ja työnantajia yhteen, auttaa nuoria työnhaussa sekä tehdä Saloa tutummaksi sekä oppilaille että opettajille. Aamupäivään kutsutaan mukaan 8. ja 9. luokkalaiset ja iltapäivään lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Ohjelmalavalla käydään keskusteluja työelämästä ja yrittäjyydestä. Tubettaja Joona Hellman kertoo tubettajan työstä. Keskusteluissa vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia siitä, mitä työelämä odottaa työntekijältä. Millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa ja voisiko yrittäjyys olla mahdollisuus työllistää itsensä.Työpajoissa annettaan vinkkejä ja opastusta mm. cv:n ja videocv:n laatimiseen. Nuoret voivat myös harjoitella työnantajan kohtaamista YES Varsinais-Suomen toteuttamassa työpajassa.

Tapahtuma tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden tavata opiskelijoita ja opettajia, vaihtaa ajatuksia ja tehdä omaa toimialaa, yritystä ja koko Salon tarjoamia työmahdollisuuksia tunnetummaksi.

- KesäDuuni -tapahtuman ständeille toivotaan runsaasti yrityksiä mukaan. Yritykset voivat rekrytoida nuoria suoraan kesätöihin. Ja vaikka juuri nyt yrityksessä ei olisi kesätyötarvetta, kannattaa silti osallistua ja rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa, toteaa Riikka Nurmi.

Yritykset voivat osallistua tapahtumaan varaamalla maksuttoman ständin KesäDuuni -tapahtumaan opiskelijoiden tapahtumatiimiltä kesaduunitapahtuma@gmail.com.

Tapahtuman ohjelma päivittyy tammikuun aikana osoitteeseen www.salo.fi/muntyohon.

Lisätietoja tapahtumasta: Riikka Nurmi, 044 778 7708, riikka.nurmi@salo.fi
Tapahtumassa on video- ja valokuvausta.

Sykäys-tiimi on toiminut Salossa jo usean vuoden ajan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiiminä. Sykäys-tiimi ideoi, koordinoi ja ohjaa alueellista yrittäjyyskasvatusta. Se rakentaa yhteisiä alueellisia tapahtumia eri kouluasteiden, koulujen ja yritysten välillä sekä viestii, levittää ja rohkaisee kokeilemaan hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tiimi on myös nuoren yrittäjyyden puolestapuhuja. Tarkoituksena ei ole kasvattaa kaikista välttämättä suoraan yrittäjiä vaan ennen kaikkea lisätä lasten ja nuorten yrittäjämäistä asennetta, vastuunottoa ja sinnikkyyttä.
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa, mm. Yrityssalo, YES Varsinais-Suomi, Salon 4H-yhdistys ry, Nuori Yrittäjyys ry, Taloudellinen tiedotustoimisto ja Salon alueen yrittäjäyhdistykset.

http://www.salo.fi/yrittajyyskasvatus/

Julkaistu: 14.1.2019 15:40

Takaisin