EtusivuTyö ja yrittäminenRuokaketju vahvistuu Salossa - TäsmäViljely-foorumi yhdistää ammattilaiset

Ruokaketju vahvistuu Salossa - TäsmäViljely-foorumi yhdistää ammattilaiset

Salossa järjestetään torstaina 5.3. Pohjoismaiden ensimmäinen täsmäviljelyteknologiaan syventyvä ammattitapahtuma. Täsmäviljelyteknologia ja datan liikkuminen ruokaketjussa pellolta kuluttajalle luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen teknologiaosaajille. TäsmäViljely-foorumissa ruokaketjun ammattilaiset pääsevät konkreettisesti yhdistämään monipuolista osaamistaan aina pellon rakenteesta kuluttajan valintoihin asti. Panostaminen resurssitehokkaaseen tuotantoon tukee hiilen sidontaa ja parantaa ruokasektorin kannattavuutta.

Ruokasektori elää erittäin kiivaassa rakennemuutoksessa ja muutos näkyy esimerkiksi yhä heikkenevinä kannattavuuden tunnuslukuina. Samaan aikaan erityisesti osakeyhtiömuotoiset maatilayritykset kasvavat ja investoivat voimakkaasti. Yrityskanta polarisoituu ja alalta löytyy huomattavankin hyvin kannattavia yrityksiä ja arvoketjuja. Kasvaville yrityksille on tunnusomaista uuden teknologian hyödyntäminen toiminnan tehostamiseen ja laadun varmistamiseen tai erikoistuminen.

- Salossa elinkeinorakenteen muutos on vahvistanut ruokasektorin yritysten merkitystä ja elintarvikkeiden jalostukseen on investoitu kuluneella EU-rahoituskaudella vahvemmin kuin aikaisemmin. Kun tiedetään, että jokainen elintarvikkeiden jalostuksen työpaikka synnyttää 2,7 muuta työpaikkaa, on selvää, että ruokaketjun kehittäminen on tärkeää niin salolaisten hyvinvoinnin kuin kaupungin elinvoiman kannalta, summaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaston mukaan 18 yritystä oli investoinut Salossa elintarvikkeiden jalostukseen yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa ja perusmaatalouden tukikelpoisiin kohteisiin oli investoitu yhteensä noin 29 miljoonaa euroa. Salossa toimivat 880 maatilaa tuovat myyntitulojensa lisäksi kotikaupunkiinsa vuosittain 35 miljoonaa euroa maatalouden tuotannon tukia.

Marjojen ja erikoiskasvien tuotannon arvo on kasvanut voimakkaasti. Uusien tuotantomenetelmien, myyntikanavien ja jatkojalostuksen avulla on luotu työpaikkoja, taloudellista toimeliaisuutta sekä innostusta muillekin alan yrityksille. Ruokayrittäjien yhteiset toiminnan kehittämisryhmät, esimerkiksi jäljitettävyyden varmistamiseen tähtäävä Kasvulämäri ja nurmentuotannon tehostamisen pienryhmä ovat tarjonneet yrittäjille uusia eväitä kasvuun ja parempiin tuloksiin. Alueen vahva lammastalous ja uudelleen vahvistunut laiduntaminen edistävät myös luonnon monimuotoisuutta ja elävöittävät jokivarsien maisemaa.

TäsmäViljely-foorumin järjestävät salolainen Toivon Tila, Yrityssalon hallinnoima ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Kuluttajat ruokatalouden keskiössä -teknologiahanke sekä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hilkka Halla, Kuluttajat Ruokatalouden keskiössä / Yrityssalo Oy, p. 050 52 62 081, hilkka.halla@yrityssalo.fi

Julkaistu: 2.3.2020 10:00

Takaisin