Kilpailukyvyn kehittäminen

Jotta kaupunki pystyy tarjoamaan kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja monipuolisesti, tarvitaan yrityksiä ja työpaikkoja, joista kertyy verotuloja kattamaan palveluiden kustannuksia. Elinkeinopalveluiden tärkein tehtävä on varmistaa, että Salo pärjää kansainvälisessä kilpailussa yrityksistä ja työpaikoista. Työlle antaa suunnan kaupungin strategia ja elinkeinopoliittinen ohjelma.

Salon kaupungin elinkeinokehittämisen visio

Vuonna 2020

Salossa on erinomaiset yrittämisen edellytykset ja yrittäjyysilmapiiri. Määrätietoinen elinkeinopolitiikka, tehokas kaavoitus, kattavat yrityspalvelut, toimivat yritysverkostot ja koulutusmahdollisuudet varmistavat uusien yritysten sijoittumisen ja toimivien yritysten hyvinvoinnin.

Salo on vahva monipuolisen pk-yrittäjyyden keskittymä, johon on rakentunut eri toimialoja laajasti palvelevaa älykkään teknologian osaamista.

Monipuolisten palveluiden ja asumismahdollisuuksien ansiosta Salo on houkutteleva yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta. Hyvät tietoliikenne- ja liikenneyhteydet tukevat etätyöskentelyä sekä työssäkäyntiä lähialueilla.

Kaupungin elinkeinopalveluita tarjoavat kaupunkikehityspalveluiden asiantuntijat ja kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy

Yrityssalosta löytyy yrittämisen, yritystoiminnan aloittamisen, kehittämisen ja laajentamisen asiantuntijapalveluita sekä tietoa rahoituksesta, toimitiloista, yritysverkostoista ja koulutuksista sekä Saloon sijoittumisen käytännön eduista.

Kaupungin elinkeinopalveluissa huolehditaan siitä, että elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteet toteutuvat, että Salossa on tarjolla parhaat tuet ja työkalut yritysten kasvuun, kaupungin ja yrittäjien edustajien yhteistyö on sujuvaa, kaupunki pystyy tarjoamaan apua ja alustoja yritysten tuotekehitykseen, ja kaupungilla on yhteys korkeakouluihin ja kansainvälisiin verkostoihin, joista on salolaisille yrityksille hyötyä.

Salon kaupunki on osakkaana Salo IoT kampusta kehittävässä yhtiössä

Salo IoT kampuksen alueelle kootaan teollisen internetin osaamista ja tietoa kehittävien yritysten, oppilaitosten ja tutkijoiden ekosysteemi. Kampuksesta rakennetaan kansainvälisesti tunnettua ja laajalti käytettyä teollisen internetin osaamisen keskusta ja haluttua työyhteisöä. Salo IoT kampuksella panostetaan sopivien tilojen tarjoamisen lisäksi palveluihin ja liiketoiminnan kehittämisen tukeen.