Salolaisten yleishyödyllisten yhdistysten luototus

Salon kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää luototusta yleishyödylliselle yhdistykselle TE-toimiston palkkatuella työllistettävän palkanmaksun tilapäiseksi rahoittamiseksi.

Luototuksen periaatteena on, että Salon kaupunki myöntää työllistettävän kolmen kuukauden bruttopalkan ja lakisääteisten sivukulujen suuruisen tilapäisrahoituksen salolaiselle yhdistykselle sen työllistäessä TE-toimiston palkkatuella salolaisen henkilön siten, että henkilön työssäoloehto täyttyy tämän työsuhteen aikana. Tilapäisrahoitus erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi, kun yhdistyksen työllistämän pitkäaikaistyöttömän työsuhteen päättymisestä on kulunut kolme kuukautta. Laina-ajaksi voidaan määritellä esim. enintään kuusi kuukautta ja korko ja muut kulut voidaan jättää perimättä.

Lainan hakemuslomakkeen löydätte täältä.