Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoimintaa voi olla esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, kirjastossa, vanhustyössä sekä erilaisia kädentaitoja vaativat tehtävät.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

  • suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
  • mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
  • yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

  • järjestetään 3-24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
  • toimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vk
  • vähintään 4 tuntia/pv.

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

  • työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
  • kulukorvaus 9 e/toimintapäivä
  • matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
  • (kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia)

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/ pv.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.

Kuntouttava työtoiminta ESITE asiakkaille (pdf)
Kuntouttava työtoiminta ESITE ohjaajille ja järjestäjille (pdf)


Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä

Salon kaupungin työllisyyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, syksy 2019

Tukea työllistymiseen -ryhmä
TYKY 1-ryhmä - Luonto tutuksi
TYKY 2 -ryhmä
Voimavara -ryhmä
Soolo - sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta

Salon kansalaisopiston kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, syksy 2019

Ryhmät ovat menossa. Seuraavat ryhmät alkavat tammi-helmikuussa 2020, seuraa sivustojamme.

KOOSTE SYKSYN RYHMISTÄ

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Luonnonmukainen kotitarveviljely

TERVEYS
Ekspressiivinen taideterapiapaja
Mielen ja kehonhuoltokurssi naisille

KIELET
Suomea, käsitöitä ja kuvataidetta
Hyvän mielen englantia
Espanjan syksyiset alkeisjatkot
Viron kielen alkeet

KUVATAIDE
Maalaus ja keramiikka
Piirustus ja grafiikka

TEATTERI
Itseilmaisua ja improvisaatiota

MUSIIKKI
Kotistudion aapinen - nyt äänitetään!

KÄDENTAIDOT
Tekstiilikäsityöt

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Ilmaisohjelmien ja pilvipalveluiden hyödyntäminen tietokoneella ja älypuhelimella
Videoeditointia ja kuvankäsittelyä ilmaisohjelmilla
IoT tutuksi

Yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, syksy 2019

Suurin osa rymistä on alkanut. Ota yhteyttä ohjaajiimme ja kysy ryhmän tilannetta.

ARJENHALLINTA /VELKANEUVONTA
Talousstartti 1 pv/vko, Talousstartti 2 pv/vk ja Arjen varat 1 pv/vk -ryhmät
Kuntoon ryhmä 2 pv/vko ja Elä-ryhmä 1 pv/vko
Elämäntaito (ELTA)
Sosiaalisen kuntoutuksen -ryhmä

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Joustava keho, joustava mieli
Hyvinvointiin opastava, kannustava ja tukeva (HYVO)
Virtaa, voimaa ja hyvää mieltä

ITSEILMAISU, TAIDE JA KULTTUURI
Kuvista kuviin
Taide, kulttuuri ja itseilmaisu (TAKU)

TYÖNHAKU JA OSAAMINEN
Työnhaun ATK-taidot ja liikunta
Osaamisen kehittäminen ja kiinnostuksen kohteet (OSKE)


Hyvän elämän opisto -yleisesite
(ELTA, HYVO, TAKU, OSKE)