Hyppää sisältöön

Sateenkaariteemaista materiaalia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle

Salon kaupunki osallistuu vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Pride-viikkoon. Salon kaupungin Pride-liputus ja muu ohjelma järjestetään samaan aikaan Turun Pride-viikon kanssa (22.-28.8.2022, päätapahtuma 27.8.).

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan sivuille on koottu Pride-viikon kunniaksi tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tiedot on koottu Seta ry:n sivuilta ja ne ovat esillä Nappulan sivuilla koko syyslukukauden.

Varhaiskasvatuksessa sateenkaariteemat ovat vahvasti läsnä arjessa. Asiakkaina on sateenkaariperheitä ja lapsia, joilla jokaisella on ainutlaatuinen sukupuoli-identiteetti ja tapa ilmaista sitä. Keskustelut sukupuolesta, ihastumisista, rakastumisista, erilaisia suhteista ja näihin liittyvistä normeista ovat lapsille tarpeellisia ja merkityksellisiä. Varhaiskasvatuksen perusteet, joka on alan ammattilaisia veloittava asiakirja, korostaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen merkitystä.

Perusopetus- ja lukiolait antavat oppilaille ja opiskelijoille oikeuden saada opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat velvoittavat käsittelemään sateenkaariteemoja oppiaineesta riippumatta. Koska oppikirjat vain harvoin huomioivat nämä opsien velvoitteet, on opettajalla hyvä olla muuta materiaalia käsittelyn tueksi.

Materiaaleja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi

Sukupuolisensitiivinen kasvatus edellyttää myös sukupuolen moninaisuuden ja perhemuotojen moninaisuuden huomioimista.

Seta ry on koonnut sivuilleen niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen ja toisen asteen eri-ikäisille oppilaille hyödynnettävissä olevaa materiaalia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Materiaali sisältää niin Seta ry:n itse tuottamia oppaita ja menetelmiä kuin muidenkin tahojen tuottamaa materiaalia.

Linkki varhaiskasvatuksen materiaalilistaukseen.

Linkki perusopetuksen ja toisen asteen materaalilistaukseen.

Sateenkaarisanasto

Setan sivuilla oleva sanasto kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/