Näyttelytoiminta

Näyttelytoiminnan periaatteet

Salon kaupunginkirjasto pyrkii näyttelytoiminnassaan monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen sekä tukemaan paikallista harrastustoimintaa.

Kirjastoon pystytettävien näyttelyiden tulee olla hyvän maun mukaisia. Kirjasto pidättää oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta tai keskeyttää jo pystytetty näyttely, mikäli se ei täytä niitä yleisiä eettisiä, laadullisia ja teknisiä vaatimuksia, joita julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle voidaan asettaa. Näyttelyt eivät saa sisältää syrjiviä tai loukkaavia aineksia mitään ihmisryhmää kohtaan.

Kirjasto ei ota vastaan uskonnollisia, poliittisia tai kaupallisia mainos- tai myyntinäyttelyitä. Esillä olevissa teoksissa ei sallita hintatietoja.

Tarpeen vaatiessa kirjasto voi vaatia teosten näkemistä ennakkoon. Viime kädessä päätöksen näyttelyn vastaanottamisesta tekee kirjastopalveluiden esimies.

Näyttelytilat

Salon kaupunginkirjasto tarjoaa toimipisteissään erikokoisia tiloja näytteilleasettajille.

Pääkirjastossa näyttelytila on keskeisellä paikalla lainaustoimiston edessä sijaitseva kirjatori. Näytteilleasettajalla on pääkirjastossa käytössään kaksi korkeahkoa pyörillä varustettua sermiä (ripustuskorkeus 150 cm, leveys 120 cm), kaksi kolmiosaista pyörillä varustettua sermiä (kunkin osan ripustuskorkeus 120 cm ja leveys 70 cm) sekä erikokoisia pöytiä. Sermeihin ei saa lyödä nauloja.

Pääkirjaston näyttelytilat ovat kysyttyjä, joten tilavaraus on syytä tehdä hyvissä ajoin. Tiedot tulevista näyttelyistä näkyvät kirjaston internet-sivuilla. Kirjaston näyttelytiloista ei peritä vuokraa.

Lähikirjastoissa olevien näyttelytilojen käytöstä voi sopia suoraan kyseisen lähikirjaston kanssa.

Näyttelyn pystyttäminen ja purkaminen sekä näyttelystä tiedottaminen

Kirjaston henkilökunta ei osallistu näyttelyn pystytykseen tai purkamiseen, vaan näyttelyn järjestäjä vastaa niistä itse sovitun aikataulun mukaisesti. Näyttelyn järjestäjän nimi tulee olla selkeästi näkyvillä näyttelyssä.

Näyttelyn pystyttämisessä tulee noudattaa kirjastohenkilökunnan ohjeita esimerkiksi sermien sijoittamisessa näyttelytilaan. Kirjaston normaali toiminta ei saa häiriintyä tai vaikeutua näyttelyn johdosta.

Kirjasto ilmoittaa tiloissaan järjestettävistä näyttelyistä omalla ilmoitustaulullaan, kirjaston internetsivuilla sekä kirjaston facebook-sivuilla. Näyttelyn järjestäjä voi toimittaa kirjastolle tätä tarkoitusta varten julisteita ja tiedotustekstejä. Kaikesta muusta tiedottamisesta vastaa näyttelyn järjestäjä.

Kirjasto ei vastaa näyttelyssä esillä olevien teosten turvallisuudesta näyttelyn eikä kuljetusten aikana. Näyttelyn järjestäjä on vastuussa näyttelyrakenteille tai näytteillä oleville teoksille tapahtuneista vahingoista. Näyttelyn järjestäjä vastaa myös näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista.

Yhteystiedot:
Salon kaupunginkirjasto
Vilhonkatu 2, 24100 Salo
postitusosoite: PL 70, 24101 Salo
puh. 02 778 4950 (neuvonta)
e-mail kirjasto@salo.fi