Avustukset

Liikuntatoiminnan avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet 2019

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2).

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Avustukset jakautuvat liikuntayhdistysten liikuntatoiminnan tukemiseen eli yleisavustuksiin ja kohdeavustuksiin (koulutusavustus, kartta-avustus ja uutena avustus liikuntapaikkojen kunnossapitoon). Tänä vuonna avustuksina jaettava summa on yhteensä 118 000 e.
(Vapaa-ajan lautakunta 31.1.2019 § 10)

Avustusmuodot

  • Yleisavustus

Hakuaika 1.-29.3.2019, päättyy klo 12.00.
Yleisavustushakemukseen on laskettava koontitietokohtaan koko vuoden pistemäärät (liikutusmäärä= lasketaan kaikkien käyntikerrat yhteen) yhteen.

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidylle paikalliselle urheiluseuralle tai liikuntatoimintaa harjoittavalle yhdistykselle, joka kuuluu jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 7 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 1 § perusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi saamaan valtion avustusta tai sellaiselle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pääasiassa liikuntaa.

Yleisavustusta jaetaan noin 80 % lautakunnan myöntämästä avustusmäärärahasta. Avustus jaetaan painottaen yhdistyksen järjestämän ohjatun liikunnan määrää. Liikuntatoimintaan osallistuneiden ihmisten määrä pisteytetään ja kertyvään pistemäärään vaikuttavat painokertoimet. Seuralle kertyneistä pisteistä lasketaan prosenttiosuus kaikista kertyneistä pisteistä, jonka mukaan seura saa avustusta.

Yleisavustushakemus ja harjoituspäiväkirja

  • Kohdeavustus

Hakuaika 1.-30.9.2019, päättyy klo 12.00.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2).

Kohdeavustushakemus ja liite kohdeavustushakemukseen


Markkinointiyhteistyö, kannatusilmoitukset, ulkomainospaikat jne.