Omin jaloin -toiminta 13-17-vuotiaille

(yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille)

Omin jaloin - menetelmän tavoitteet

 • Lisätä toimintaan osallistuvien nuorten tietoisuutta omista voimavaroistaan ja mahdollisista riskitekijöistä

 • Ohjata nuorta ymmärtämään omien valintojen vaikutuksista nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen

 • Varhainen puuttuminen ja tuki nuorelle sekä hänen perheelleen

Omin jaloin - menetelmä

 • Kuuden tapaamiskerran aikana kartoitetaan nuoren ajatuksia ja toiveita hänen omasta tulevaisuudesta sekä tämän hetkisestä elämästään yhdeksän eri elämän osa-alueen avulla (perhe, kaverit, terveys- ja hyvinvointi, päihteiden käyttö, rikkeet ja rikokset, koulu, seurustelu, raha, harrastukset ja vapaa-aika)

  - nuoren elämän voimavaroja (suojaavia tekijöitä)
  - kehittämistarpeita (riskit)
  - viimeisellä tapaamiskerralla nuoren vanhemmat mukana
  - yhteenveto, joka toimitetaan sovittaessa lähettäneelle taholle
 • Omin jaloin toimintaan ohjautuminen:
  - yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
  - nuorten vanhemmat / huoltajat
  - nuorisopalvelut
  - Sointu-tiimi


Huom! Omin jaloin -toiminta on nuorelle sekä perheelle aina vapaaehtoista!

Omin jaloin esite / lähete (pdf)