Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Salo on mukana tässä otoksessa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Salossa on laadittu paikallinen opetussuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilussa kokeilutoimintaan osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Elokuussa 2021 alkavaan kokeilun koeryhmään poimituille vuonna 2016 syntyneille lapsille on lähetetty kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Opetus ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Salossa kokeiluun osallistuvat päiväkodit ovat

Metsärinteen päiväkoti
Märynummen päiväkoti
Ollikkalan päiväkoti
Palometsän päiväkoti
Päiväkoti Sinilintu
Suomusjärven päiväkoti

Esiopetus on kaikille esioppilaille maksutonta.

Salon kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma (1,96 Mt)

Vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön päättämään esiopetuksen koeryhmään, kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Heille on Salon kaupunki päättänyt järjestää maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Myös heille on jaettu päätös verrokkiryhmään kuulumisesta, jossa on ohje maksuttomaan viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen hakeutumisesta.

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta