Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Salo on mukana tässä otoksessa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Salossa laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kokeilussa kokeilutoimintaan osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilun koeryhmään poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Opetus ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Salossa kokeiluun osallistuvat päiväkodit ovat

Päiväkoti Sinilintu
Ollikkalan päiväkoti
Palometsän päiväkoti
Suomusjärven päiväkoti
Metsärinteen päiväkoti
Märynummen päiväkoti

Kokeiluun osallistuvien päiväkotien lapsille tullaan lähettämään erillinen ohjeistus kokeiluun hakemisesta.

Esiopetus on kaikille esioppilaille maksutonta. Lapsille, jotka eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön päättämään koeryhmään, on Salon kaupunki päättänyt järjestää maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta.

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta