Hyppää sisältöön

Starttiluokka

Starttiluokka on osa Salon kaupungin varhaiserityisopetuksen/ esiopetuksen palveluja ja toimii perusopetuksen hallinnon alla Ollikkalan koulussa koulun työpäivien mukaisesti. Noudatamme Salon kaupungin esiopetussuunnitelmaa. Starttiluokassa työskentelevät varhaiserityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Starttiluokassa tarjotaan tehostettua esiopetusta 20 tuntia viikossa, maanantaista perjantaihin klo 9-13. Maksuttomaan esiopetukseen kuuluu lounas Ollikkalan koulun ruokalassa.

Starttiluokan tehostettuun esiopetukseen pääsyn edellytyksenä on, että huoltajat ovat anoneet ja saaneet päätöksen lapsen myöhennetystä koulun aloittamisesta. Päätöksen saatuaan vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa esiopetukseen.
Starttiluokalla käytämme Wilma-ohjelmaa viestinnän välineenä. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta esim. oppilaan poissaoloja, viestivät opettajan kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Iltapäivisin esiopetuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Ollikkalan koulun iltapäiväkerhoon, jossa lapsi saa välipalan. Iltapäiväkerhotoiminta on maksullista.

Toiminnan painopisteet

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman tehostetun tuen vaiheessa

Sosiaalisen kehityksen tukeminen

 • itsetunnon vahvistaminen
 • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • yhteistyökyvyn kehittäminen
 • yhteisten sopimusten ja tapojen noudattaminen

Tieto-taitovalmiudet

 • havainnointi ja hahmottaminen
 • keskittymiskyky ja itsesäätely
 • liikunta; hieno- ja karkeamotoriset harjoitukset
 • kielelliset ja matemaattiset valmiudet
 • taideaineet
 • mediakasvatus

Positiiviset oppimiskokemukset

 • minäkuvan vahvistaminen
 • onnistumisen kokemukset
 • itseilmaisun kehittäminen
 • oppimisen ilo

Yhteistyö koulun kanssa

 • yhteiset juhlat ja tapahtumat koulun oppilaiden kanssa
 • ruokailu

Muu yhteistyö

 • vanhemmat
 • kasvatus- ja perheneuvola konsultaatio
 • koulu: erityisopetus, alkuopetus
 • puheterapia
 • toimintaterapia
 • fysioterapia
 • lasten psykiatrinen poliklinikka
 • päiväkoti: esiopetus
 • neuvola