Hyppää sisältöön

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus verrokkipäiväkodeissa 12.8.2021-31.5.2023

Salon kaupungin opetuslautakunta on kokouksessaan 02.03.2021 § 21 päättänyt, että verrokkiryhmään kuuluvien lasten varhaiskasvatus järjestetään maksuttomana esiopetuskokeilun ajan samoin perustein kuin esiopetus on maksutonta. Maksuton varhaiskasvatus järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä salolaisissa päiväkodeissa esiopetuksen työ- ja toiminta-aikojen mukaan 4 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa (12.8.2021-25.5.2022 tai 15.8.2022-31.5.2023). 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen, opetuslautakunnan erikseen päättämä asiakasmaksu. Verrokkiryhmään voivat kuulua myös Salossa yksityisissä päiväkodeissa olevat salolaiset lapset.

Ensimmäisenä vuotena maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia, jotka ovat kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkipäiväkodeissa. Toiminta-aika on 12.8.21-25.5.2022. Päivittäinen toiminta-aika päiväkodeissa on yksikön esiopetusajan mukainen. Esiopetuksen mukaiset loma-ajat koskevat myös maksuttomassa varhaiskasvatuksessa olevia.

Kokeilun toisena vuotena maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus koskee vuonna 2017 syntyneitä lapsia, jotka ovat kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkipäiväkodeissa. Toiminta-aika on 15.8.2022-31.5.2023. Päivittäinen toiminta-aika päiväkodeissa on yksikön esiopetusajan mukainen. Esiopetuksen mukaiset loma-ajat koskevat myös maksuttomassa varhaiskasvatuksessa olevia.

Salossa on järjestetty opetuslautakunnan päätöksellä (§ 21 2.3.2021) maksutonta kahdenkymmenen viikkotunnin varhaiskasvatusta viisivuotiaille (vuonna 2016 ja 2017 syntyneille) lapsille kokeilun aikana, jolloin nämä kyseiset ikäluokat ovat toimineet kokeilun verrokkiryhmänä. Koska valtakunnalliseen kokeilu päättyy ensi lukuvuoden 2023-2024 jälkeen, ei kokeiluun enää oteta vuonna 2018 syntyneitä lapsia. Salossa viisivuotiaiden kahdenkymmenen viikkotunnin maksuttomuus päättyy opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti toukokuussa 2023.