Skip to content

Familjerådgivning

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Vår service är avsedd för barn från Salo i åldern 0–16 år, deras familjer och föräldrar som väntar barn. Du kan bli klient genom att ringa under tidsbokningstiden, med en elektronisk kontaktbegäran (på finska) eller med remiss. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria. Vid behov ordnar vi tolkning för besöket.

När ska man ta kontakt?

  • Du behöver stöd för att orka som förälder och uppfostra ditt barn.
  • Du är gravid och ska bli förälder eller funderar på hur syskonen kommer att anpassa sig.
  • Vardagen med baby känns belastande.
  • Ditt barn har problem hemma, i dagvården, i skolan eller med kompisar.
  • Du är orolig över ditt barns beteende, sociala kompetens eller emotionella utveckling.
  • Det finns konflikter mellan familjemedlemmar.
  • Det har skett förändringar eller förluster i familjens situation eller människorelationer.
  • Du vill prata om en separation eller föräldraskapet efter separationen.
  • Du funderar på relationerna i en nybildad familj.

Du kan ta kontakt vid alla typer av bekymmer som gäller barn, föräldraskap eller familjesituationer!

Tidsbokning och telefonrådgivning

Tidsbokningen och telefonrådgivningen är avsedda för föräldrar till 0–16-åriga barn från Salo, personer som väntar barn och samarbetspartner. Under telefonjourerna kan du diskutera med en psykolog eller en socialarbetare. Om du inte vill boka en tid kan du också diskutera anonymt.