Skip to content

Hälsovårdstjänster

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Kom ihåg handhygienen, säkerhetsavstånd och munskydd!

Jour och brådskande vård

I en nödsituation, ring 112

Åucs Akuts telefonrådgivning
02 313 8800
(en bedömning av behovet av jourvård och hur brådskande den är görs per telefon)

Kontakt i övriga jourärenden:

Vardagar mån–tors kl. 8–15.30
fre kl. 8–14.30
till den egna hälsostationen

Vardagar mån–tors kl. 16–22
fre kl. 15–22
på veckoslut och helger kl. 08–22

Salo jour (B-dörren)
Sairaalantie 9
24130 Salo
(i anslutning till Åucs Akut)

Giftinformationscentralen: 0800 147 111

Vardagar (mån–tors kl. 8–16, fre 8–15) behandlas patienter som kräver akut vård i första hand vid den regionala hälsostationen med tidsbokning och utanför tjänstetid vid jouren vid Åucs Akuts enhet i Salo, adress Sairaalantie 9, Salo.

Den första bedömningen av hur brådskande vårdbehovet är görs per telefon. Åucs Akuts telefonrådgivning: 02 313 8800.

Hälsovårdscentralens jour stänger klockan 22.

De som insjuknat akut och behöver ambulanstransport behandlas dygnet runt vid jouren vid förstahjälpspolikliniken vid Salos sjukhus.

Hälsostationer i Salo

Att uppsöka vård

När du behöver vård för en sjukdom eller skada, ta kontakt med hälsostationen i det område där du bor. Områdesfördelningen ser du vid hälsostationernas kontaktuppgifter.

När du tar kontakt med hälsostationen bedömer hälsovårdaren alltid först din situation och hänvisar dig sedan till rätt vårdinstans. Om du behöver akut första hjälp kan du komma direkt till hälsovårdsstationen utan tidsbokning och samtal. Under kvällar och helger är hälsovårdsstationerna stängda. Då behandlas akuta sjukdomar och olycksfall vid jouren vid Åucs Salo sjukhus.

Tidsbokning till läkarmottagningen i hälsostationer

 

I ärenden som gäller den personliga hälsan eller en sjukdom kan ärenden med hälsocentralens anställda inte uträttas per e-post (dataskydd).

Hälsotjänster Växel 02 7721

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jourhuset – Päivystystalo.fi

Omaolo.fi