Skip to content

Distribution av vårdartiklar

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Patienter som bor i Salo stad och som vårdas hemma får kostnadsfritt de sjukvårdsredskap och -tillbehör som behövs för sjukvården och för att de ska klara sig på egen hand för behandling av en långvarig sjukdom. Vårdbehovet bedöms av en läkare eller skötare.