Skip to content

Distribution av vårdartiklar

Patienter som bor i Salo stad och som vårdas hemma får kostnadsfritt de sjukvårdsredskap och -tillbehör som behövs för sjukvården och för att de ska klara sig på egen hand för behandling av en långvarig sjukdom. Vårdbehovet bedöms av en läkare eller skötare.