Skip to content

Hemsjukhus

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Akut, kortvarig, effektiviserad sjukvård och terminalvård hemma

Inom hela Saloområdet

  • Sjukvårdarnas hembesök enligt kundens vård
  • Läkarens hembesök vardagar vid behov enligt överenskommelse
  • Nattetid görs inte inplanerade hembesök, men hemsjukhusets kunder kan nå sjukvårdaren per telefon även då

Man blir klient vid hemsjukhuset med remiss av en läkare, om klienten vill ha hemvård kan hen tryggt skötas i hemmet enligt läkarens instruktioner och hen klarar av sina dagliga göromål själv eller med hjälp av anhöriga eller stödtjänster.

Klientavgiften täcker hembesök av vårdare och vid behov läkare oavsett antal besök, redskap för basvård, medicininjektioner, mediciner i provstadiet samt röntgen- och laboratorieundersökningar för ifrågavarande vårdperiod.