Skip to content

Medicinsk rehabilitering

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänst
kl. 8–11 vardagar
02 772 3450

Man ringer endast en gång till återuppringningssystemet och sedan ringer en person från distributionen av vårdartiklar tillbaka under samma dag.

I Salo omfattar medicinsk rehabilitering i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen:

  • rådgivning och handledning som gäller rehabilitering
  • utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov
  • terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder
  • hjälpmedelstjänster
  • rehabiliteringsperioder inom öppen vård

Man kan få medicinsk rehabilitering med remiss av en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården, utifrån en bedömning av en skötare eller terapeut. Behovet av medicinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och innehåll fastställs i rehabiliteringsplanen.

För medicinsk rehabilitering tas klientavgifter ut enligt lagstiftningen om klientavgifter.

Hjälpmedelstjänster

De vanligaste hjälpmedlen, såsom rollatorer eller duschstolar, finns att få vid hälsocentralernas hjälpmedelsutlåning eller den regionala hjälpmedelscentralen.

Mer krävande hjälpmedelstjänster såsom elektroniska hjälpmedel för rörlighet och hjälpmedel för att se eller höra överlåts via den specialiserade sjukvården.