Skip to content

Rådgivningstjänster

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Rådgivningens verksamhet grundar sig på återkommande undersökningar eller individuellt överenskomna besök vid hälsovårds- och läkarmottagningen. Att främja god hälsa, förebygga sjukdomar och konstatera sjukdomar tidigt är viktiga delar av vårt arbete. Genom ett förtroligt och jämlikt klientförhållande strävar vi efter att stöda familjer och hjälpa dem att hitta sina egna resurser.

Vid mödrarådgivningen följer man med hur graviditeten framskrider, hur mamman och barnet i magen mår och stöder mödrarna under tiden fram till och efter förlossningen. Samarbetet med familjen fortsätter vid barnarådgivningen.

Barnrådgivningsbyråerna betjänar barn under skolåldern och deras familjer.

Målet med preventivmedelsrådgivningen är att upprätthålla och främja den sexuella hälsan. Salobor under 25 år får avgiftsfritt preventivmedel av preventivmedelsrådgivningen samt av skol- och studerandehälsovårdarna enligt det individuella behovet.

Återuppringningssystemet fungerar måndag–torsdag kl. 8–14 och på fredag kl. 8–12. Telefonnummer: 02 772 3551. Man ringer endast en gång till återuppringningssystemet och sedan ringer rådgivningen tillbaka under samma dag.