Skip to content

Screeningundersökningar

Kvinnor i åldern 50–69 kallas till en mammografiscreening med 20–26 månaders mellanrum. Kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 år kallas till screening för livmoderhalscancer. Personer som fyller 60, 62, 64, 66 och 68 år kallas till screening för tarmcancer.

Kallelserna till screening och anvisningar skickas per post. Screeningundersökningarna är avgiftsfria.