Skip to content

Screeningundersökningar

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Kvinnor i åldern 50–69 kallas till en mammografiscreening med 20–26 månaders mellanrum. Kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 år kallas till screening för livmoderhalscancer. Personer som fyller 60, 62, 64, 66 och 68 år kallas till screening för tarmcancer.

Kallelserna till screening och anvisningar skickas per post. Screeningundersökningarna är avgiftsfria.