Skip to content

Skol- och studerandehälsovård

Målet med skol- och studerandehälsovården är att främja skolelevers och studerandes hälsa samt stöda en hälsosam uppväxt och utveckling. Inom skolhälsovården gör hälsovårdaren och skolläkaren återkommande individuella hälsogranskningar för grundskoleeleverna. Kontaktuppgifter till hälsovårdaren fås vid läroanstalten.