Skip to content

Skol- och studerandehälsovård

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Målet med skol- och studerandehälsovården är att främja skolelevers och studerandes hälsa samt stöda en hälsosam uppväxt och utveckling. Inom skolhälsovården gör hälsovårdaren och skolläkaren återkommande individuella hälsogranskningar för grundskoleeleverna. Kontaktuppgifter till hälsovårdaren fås vid läroanstalten.