Skip to content

Vuxenmottagning

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster från och med den 1.1.2023. De tjänster och mottagningar som erbjuds invånarna i Salo kommer att förbli oförändrade, men innehållet på dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Den mest aktuella informationen finns på adressen varha.fi/sv.

Se den senaste informationen här

Vuxenmottagningen är en hälsovårdarmottagning med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och vård av folksjukdomar.

Återuppringningssystemet fungerar måndag–torsdag kl. 8–14 och på fredag kl. 8–12. Det nya telefonnumret är 02 772 3624. Man ringer endast en gång till återuppringningssystemet och sedan ringer vuxenmottagningen tillbaka under samma dag.