Skip to content

Vuxenmottagning

Vuxenmottagningen är en hälsovårdarmottagning med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och vård av folksjukdomar.

Återuppringningssystemet fungerar måndag–torsdag kl. 8–14 och på fredag kl. 8–12. Det nya telefonnumret är 02 772 3624. Man ringer endast en gång till återuppringningssystemet och sedan ringer vuxenmottagningen tillbaka under samma dag.