Skip to content

Navigatorn för unga

Navigatorn är ett serviceställe för ungdomar under 30 år där de kan få råd i vilka frågor som helst. Idén med Navigatorn är att unga får så omfattande information och råd som möjligt enligt sina behov. Vid Navigatorn finns en arbetstagare på plats måndag till fredag klockan 12–15.

Navigatorn ger dig handledning och råd om bland annat arbete och sysselsättningsstöd, karriärplanering, utbildning, boende och ekonomihantering. Via Navigatorn kan man få information om tjänster, kurser och grupper riktade till unga, möjligheter till internationalisering samt lokala evenemang.

Vardagar kl. 12–15 håller en egentränare inom det kommunala sysselsättningsförsöket i Salo jour vid Navigatorn och finns där enbart till ungdomarnas förfogande. Vid Navigatorn och Voimala 2.0, som verkar i samma lokaler, finns också experter som byts ut varje vecka, bland annat från FPA och det sociala arbetets tjänster.

Navigatorns tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Du kan ta kontakt per telefon, e-post, sociala medier eller genom att besöka Navigatorn.

Navigatorns broschyr (på finska)

Navigatorns Facebook-sidor (på finska)

Navigatorns webbplats