Skip to content

Utveckling av konkurrenskraften

Ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv är en faktor för vår stads framtid. Inom utvecklings-, närings- och sysselsättningstjänsterna arbetar vi tillsammans med Yrityssalo Oy för att företagsklimatet och förutsättningarna för företagande ska vara goda och att Salo ska klara sig i den internationella konkurrensen om företag, arbetsplatser och experter. Stadens strategi och näringspolitiska program anger riktningen för arbetet.

Servicecentret för företagande Yrityssalo Oy, som ägs av staden, producerar näringstjänster och betjänar personer som överväger att starta ett företag och företag som redan är verksamma i alla utvecklingsskeden.

Stadens utvecklingstjänster är en utvecklingspartner för stadens olika serviceområden och hjälper till med att starta utvecklingsprojekt som skapar tillväxt- och försöksplattformar för företag, läroanstalter, universitet och högskolor i syfte att utveckla kundorienterade tjänster och smarta lösningar. Ett nära samarbete kring utbildning och FUI-verksamhet, internationella nätverk och utvecklingsprojekt skapar en bra grogrund för nya innovationer, gör servicestrukturen mångsidigare och bygger upp framtidens konkurrenskraft.

 • Näringspolitiska programmet 2018–2026
 • Visionen är den mest företagsvänliga kommunen
 • Samarbetsnätverk som tillväxtplattform
 • Kompetensutveckling genom samarbete mellan läroanstalter, universitet och högskolor
 • Företagarfostran främjar företagande och ungas arbetslivsfärdigheter

Samarbete med universitet

Salo stad och Åbo universitet har samarbetat systematiskt sedan 2013. Målet med samarbetet är att åstadkomma forsknings- och utvecklingsprojekt som har en bred finansieringsgrund och i mån av möjlighet även andra samarbetspartner.

Teman för de gemensamma utvecklingsprojekten är teknik/ICT, utveckling av undervisningen och utbildningen samt stärkande av näringslivets och Yrityssalos roll. De projekt som finansieras ska uppfylla både universitetets forskningsmål och målen för utvecklingen av Salo stad och näringslivet.

Pågående projekt

 • Utvecklingsarbete inom programmet Oppiva Salo (2017–2020) (2021–2023)
 • Oppimisteknologia-koordinator (2019–2021)
 • Salo gymnasiums business-linje (2019–2023)
 • Smart stad och capstone-projekt (2019–2021)
 • Barnens internet (2020–2023)
 • Lukeva Salo (2021–2024)
 • Mot bättre lärande och mer jämlik bedömning med hjälp av inlärningsanalys och elektronisk diagnostisk bedömning (2020–2022)
 • UTU Business Collaboration Salo (2021–2022)
 • Klimat- och miljösamarbete (2020–2021)

Avslutade projekt

 • Salo gymnasiums vetenskapslinje (2015–2020)
 • Salo stadscentrum 2030 (2020)