Skip to content

Tjänster för arbetsgivare

Salo stads sysselsättningstjänster samarbetar intensivt med företagen i regionen. Målet med sysselsättningstjänsterna är att främja möten mellan företag och arbetssökande, bidra till en lyckad rekrytering och hitta en lämplig arbetstagare samt underlätta företagens rekryteringar och sänka rekryteringströskeln.

Sysselsättningstjänsterna erbjuder företag i Salo

  • information om alla lönesubventioner som erbjuds i Salo
  • lönesubventioner för olika situationer (vidareplacering, lönesubvention, stöd för sommararbete)
  • råd och hjälp med att göra ansökningar om lönesubvention
  • hjälp med att ingå arbetsavtal
  • stöd för att sköta rekryteringsprocessen
  • en kontaktyta till olika nätverk som främjar sysselsättningen
  • information om tillgången på arbetskraft inom olika branscher.

Sysselsättningstjänsterna samarbetar intensivt med Salo stads näringsbolag Yrityssalo Oy.

Du kan anmäla en ledig arbetsplats här på Jobbmarknad webbplatsen.