Skip to content

Kommunförsök med sysselsättning

Salo stad, Koskis och S:t Mårtens deltar i kommunförsöket med sysselsättning 2021–2024. I försöket överförs en del av de arbetslösa arbetssökandena från arbets- och näringsbyrån till sysselsättningstjänsterna i den egna hemkommunen.

Är jag kund i kommunförsöket?

Kunder i kommunförsöket i Salo är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och arbetssökande som omfattas av sysselsättningsfrämjande service med hemkommun inom försöksområdet och som

  • inte uppfyller villkoren för att få inkomstrelaterad dagpenning eller
  • är under 30 år, invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål.

Hur anmäler jag mig som arbetssökande och blir kund i kommunförsöket? 

Om du hör till målgruppen för kommunförsöket i Salo får du information om det personligen. Övergången till att bli kund i försöket sker automatiskt och du behöver inte kontakta din hemkommun eller arbets- och näringsbyrån separat med anledning av detta. Under försöket anmäler sig en ny arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Du kan bekanta dig med den nya modellen för jobbsökning: Den nya kundservicemodellen för arbetssökande.

Vänligen kom ihåg att alltid meddela alla förändringar som berör din jobbsökning via Mina e-tjänster Uträtta ärenden på webben.