Skip to content

Tjänster för arbetssökande

Målet med Salo stads sysselsättningstjänster är att förbättra sysselsättningssituationen i regionen tillsammans med andra aktörer. Sysselsättningstjänsterna ansvarar för ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stadens lönesubventionerade arbete, verkstadsverksamheten för långtidsarbetslösa eller kunder inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP), sysselsättningsstödet som Salo stad betalar till företag och sammanslutningar samt sysselsättningsstödet till unga under sommaren.

Sysselsättningstjänsterna utvecklar tjänster för arbetslösa och erbjuder arbetsträning som stöd för att få arbete. Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) i Egentliga Finland är en del av vår verksamhet.

Salo stad deltar i kommunförsöket med sysselsättningunder tiden 1.3.2021–2024. Salos kommunförsök med sysselsättning omfattas också Koskis och S:t Mårtens. I det kommunala sysselsättningsförsöket flyttas en del av de arbetslösa arbetssökande från arbets- och näringsbyrån till sysselsättningstjänsterna i sin egen hemkommun.

Sysselsättningstjänsterna finns i Waltti på adressen Salorankatu 5–7. I Waltti hittar du tjänster inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, TYP och lönesubventionerad sysselsättning. I Waltti ordnas också mångsidig workshopsverksamhet. I Walttis lokaler finns också hälso- och sjukvårdstjänster för långtidsarbetslösa. Dessutom betjänar Waltti kunder inom kommunförsöket med sysselsättning med tidsbokning.

Voimala 2.0 – servicestället för arbetssökande Salobor – är en del av sysselsättningstjänsternas verksamhet och ligger granne med Salo huvudbibliotek. I Voimala betjänar också jouren för det kommunala sysselsättningsförsöket samt Navigatorn för personer under 30 år. I anslutning till servicestället finns ett kafé som är öppet för alla.

Du hittar alla lediga jobb på Jobbmarknad webbplatsen.