Skip to content

Förskoleundervisning

Enligt lagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 ska barnet innan läroplikten börjar delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen genomförs vid enheterna för småbarnspedagogik i enlighet med planerna för förskoleundervisningen. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag fem dagar i veckan. Förskoleundervisningen är avgiftsfri. De dagliga tiderna för förskoleundervisning fastställs per enhet. Mer information får du av daghemsföreståndarna.

Barnen anmäls till den avgiftsfria förskoleundervisningen det år de fyller sex år. Förskoleundervisning ges minst 700 timmar per år, fyra timmar per dag, fem dagar i veckan (förordningen om grundläggande utbildning, 3 §). Enheterna meddelar närmare klockslag senare.