Skip to content

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifterna för småbarnspedagogiken bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och Salo utbildningsnämnds beslut.

Den högsta avgiften inom småbarnspedagogiken är 295 euro i månaden och den lägsta avgiften som tas ut är 28 euro i månaden. Avgiften avrundas till närmaste eurobelopp.

Den högsta avgiften fastställs för familjens yngsta barn som deltar i småbarnspedagogik på heltid. Om flera än ett barn i samma familj deltar i småbarnspedagogik som ordnas av kommunen, kan för följande barn som deltar i småbarnspedagogik på heltid i åldersordning påföras en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, högst 118 euro i månaden. Avgiften för varje följande barn är högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. När avgiften för ett eller flera barn fastställs, används som grund den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

Avgifterna grundar sig på det servicebehov (i timmar) som vårdnadshavaren valt:
• Tid inom småbarnspedagogiken högst 80 h/mån. (avgift 60 %)
• Tid inom småbarnspedagogiken högst 140 h/mån. (avgift 80 %)
• Tid inom småbarnspedagogiken minst 140 h/mån. (avgift 100 %)
• Förskoleundervisning och avgiftsfri småbarnspedagogik som kompletterar 5-åringarnas verksamhet (timmarna per månad innehåller den avgiftsfria delen 80 h/mån):
högst 160 h/kalendermånad (avgift 60 %)
minst 161 h/kalendermånad (avgift 80 %)