Skip to content

Småbarnspedagogik

Salo stad erbjuder barn under skolåldern småbarnspedagogik vid daghem, inom familjedagvården och den öppna småbarnspedagogiken.