Skip to content

Ansökan, beslut och mottagande av en plats

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet året runt. Ansökan om småbarnspedagogik ska göras minst 4 månader innan det planerade behovet av småbarnspedagogik börjar. En plats inom småbarnspedagogiken ordnas inom två veckor på grund av plötslig sysselsättning eller inledande av studier.

Servicehandledarna inom småbarnspedagogiken ger råd om hur man ansöker om småbarnspedagogik, behandlar alla ansökningar och fattar beslut om platser för småbarnspedagogik vid de kommunala daghemmen, inom familjedagvården och lekskoleverksamheten samt om servicesedlar för privata daghem och gruppfamiljedagvård. Servicehandledarna ger också mer information om andra tjänster inom småbarnspedagogiken i Salo. Om barnet har svenska som modersmål kan du ansöka om en plats i gruppen Solstrålarna vid Ollikkala daghem.

Du kan ansöka om
– en plats inom småbarnspedagogiken
– en plats inom förskoleundervisningen
– en plats i en klubb
– att byta plats för småbarnspedagogik
– en servicesedel för ett privat daghem eller gruppfamiljedagvård.

Ansökan görs elektroniskt. Om du vill återkalla eller ändra ansökan ska du kontakta servicehandledningen.

Ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken / nuvarande kunder

Ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken / nya kunder

Ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken / nuvarande kunder

Ansökan om kvälls- och skiftesvård

Om du ansöker om kvälls- eller skiftesvård (vård dygnet runt och veckoslutsvård) ska du foga ett intyg över kvälls- eller skiftarbete för båda föräldrarnas del till ansökan. Intygen skickas till servicehandledningen inom småbarnspedagogiken.

Förfrågan till arbetsgivaren om arbetstagarens skiftarbete (pdf) (130,54 Kt)

Beslut om plats inom småbarnspedagogiken

Besluten fattas cirka en månad före önskad starttidpunkt. I fråga om barn som börjar i småbarnspedagogiken i augusti fattas beslut dock redan i maj. Brådskande ansökningar behandlas inom två veckor.

När du har fått beslutet ska du godkänna platsen via länken nedan.

Mottagande av en plats