Hyppää sisältöön

Hakeminen, päätös ja paikan vastaanottaminen

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden. Varhaiskasvatukseen haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai opiskelun alkamisen vuoksi varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahdessa viikossa.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat neuvovat varhaiskasvatukseen hakeutumisessa, käsittelevät kaikki hakemukset ja tekevät päätökset varhaiskasvatuspaikoista kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja leikkikoulutoimintaan sekä palvelusetelipäätökset yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäivähoitoon. Palveluohjaajilta saat lisätietoa myös muista Salon varhaiskasvatuspalveluista.

Sinulla on mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa, varhaiskasvatuspaikan vaihtamista tai yksityiseen päiväkotiin tai ryhmäperhepäivähoitoon palveluseteliä. Hakemus tehdään sähköisesti. Mikäli haluat peruuttaa hakemuksen tai muuttaa sitä, ole yhteydessä palveluohjaukseen.

Hoitopaikan vaihtamisen hakemus on tehtävä 1.8. alkavaan toimintakauteen maaliskuun loppuun mennessä ja muina aikoina vähintään kaksi kuukautta ennen toivottua siirron alkamisajankohtaa. Siirtohakemus on voimassa kuusi kuukautta jättöpäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan päätöksiä tehdään hoitopaikkatilanteen sen mahdollistaessa.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen / uudet asiakkaat

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tai vaihtaminen / nykyiset asiakkaat

Hakeminen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen päiväkodeissa

Salon kaupungin opetuslautakunta on kokouksessaan 02.03.2021 § 21 päättänyt, että 2-vuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään kuuluvien lasten varhaiskasvatus järjestetään maksuttomana esiopetuskokeilun ajan samoin perustein kuin esiopetus on maksutonta. Maksuton varhaiskasvatus järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä salolaisissa päiväkodeissa esiopetuksen työ- ja toiminta-aikojen mukaan 4 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa (12.8.2021-25.5.2022). 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen, opetuslautakunnan erikseen päättämä asiakasmaksu. Verrokkiryhmään voivat kuulua myös Salossa yksityisissä päiväkodeissa olevat salolaiset lapset.

Voitte hakea v. 2016 syntyneen lapsenne mukaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Palveluntarve kohtaan merkitään Maksuton 20h/ vko.

Ilta- tai vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa todistukset molempien vanhempien osalta ilta- tai vuorotyöstä. Todistukset toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Kysely työnantajalle työntekijän vuorotyöstä (pdf) (130,54 Kt)

Päätös varhaiskasvatuspaikasta

Päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elokuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo toukokuussa. Kiireelliset hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa.

Päätöksen saatuasi, hyväksy paikka alla olevan linkin kautta.

Paikan vastaanottaminen