Hyppää sisältöön

Musiikkiopisto

Tervetuloa innostavan ja tavoitteellisen musiikkiharrastuksen pariin!

Salon musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Musiikkiopistossa voi opiskella salolainen henkilö.

Opetus koostuu pääasiassa alle kouluikäisille tarkoitetusta varhaisiän musiikkikasvatuksesta, pääasiassa kouluikäisille tarkoitetuista perus- ja syventävistä opinnoista sekä aikuisille annettavasta opetuksesta. Musiikkiopiston tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja oman kiinnostuksen mukaisesti. Opetuksessa luodaan edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen kehittymiselle ja elinikäiselle musiikin harrastamiselle. Opetus antaa valmiuksia hakeutua myös musiikin ammattiopintoihin.

Musiikkiopistolla on tärkeä rooli paikkakunnan kulttuurikentällä. Musiikkiopistolaiset järjestävät lukuvuosittain kymmeniä konsertteja ja oppilasiltoja tarjoten näin konserttielämyksiä kaikille salolaisille.

Tervetuloa mukaan musiikin ihmeelliseen maailmaan!