Hyppää sisältöön
Tiedotteet
Salo mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa
20.1.2021
Salo on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Salosta kokeiluun mukaan pääsee noin 20 % esiopetusta järjestävistä päiväkodeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää Salon kokeilupäiväkodit sekä koe- ja […]
Tiedotteet
Ajankohtaista koronarokotuksista
20.1.2021
Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan koronavirusrokotteita hankitaan Suomessa koko väestölle. Koska rokotteita saadaan Suomeen aluksi vain rajoitetusti, tarjotaan niitä vain tietyille kohderyhmille. Missä järjestyksessä rokotetaan? Valtioneuvosto on päättänyt Suomen rokotusjärjestyksestä 22.12.2020 antamallaan asetuksella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt rokotusjärjestyksestä tarkemman suosituksen. Sen mukaan rokotteita tarjotaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö […]
Tiedotteet
Salon kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin
20.1.2021
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tiistain (19.1.) kokouksessaan kaikkia aiemmin antamiaan suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi 7.2. asti. Jatkettujen suositusten pohjalta on Salon kaupunki päättänyt seuraavista kaupunkikohtaista toimenpiteistä ajalle 25.1. – 7.2. Perusopetus – Sekä ala- että yläkouluissa opetus jatkuu lähiopetuksena. Yläkouluissa ja kuudensilla luokilla on voimassa maskisuositus myös oppilaille. Lukiokoulutus –  Abiturientit ovat lähiopetuksessa. Ensimmäisen ja toisen […]
Tiedotteet
Salon kaupungin valmistautuminen työllisyyden kuntakokeiluun on hyvässä vauhdissa
20.1.2021
Salon kaupungin työllisyyspalvelut valmistautuu 1.3.2021 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun mm. asiakaspalvelutiloja laajentamalla. Sekä Walttiin Salorankadulle että Voimalaan Vilhonkadulle on rakennettu lisätiloja, jotta kuntakokeilun asiakkaita voidaan palvella asianmukaisissa tiloissa. Voimalan osalta laajennetaan Hilkansalin aulaan, jonne sijoittuu maaliskuusta alkaen arkisin joka päivä avoinna oleva kuntakokeilun päivystyspiste. Salon kaupunki on rekrytoinut kuusi omavalmentajaa sekä sosiaalityöntekijän kuntakokeilun asiakastyöhön. Työntekijät ovat […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomessa jatketaan koronasuosituksia 7.2. asti
19.1.2021
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tiistain (19.1.) kokouksessaan kaikkia aiemmin antamiaan suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi 7.2. asti. Koordinaatioryhmän mukaan alueen tautitilanne ei ole niin merkittävästi parantunut, että suosituksia voitaisiin purkaa. Myös koronaviruksen variantti aiheuttaa huolta. Koronakoordinaatioryhmä vetoaa kansalaisiin, jotta kaikki noudattaisivat edelleen tarkasti suosituksia. Salon kaupunki tiedottaa kaupunkikohtaisista toimenpiteistä huomenna keskiviikkona 20.1. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote 19.1.2021
Tiedotteet
Influenssarokotukset
18.1.2021
Influenssarokotukset ovat päättyneet Salossa.
Tiedotteet
Salon kaupungin varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajat mukana valtakunnallisen KieliPeda –työvälineen kehittämisessä
18.1.2021
Salon varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajat Irmeli Järvinen ja Kirsi Lehtovirta ovat olleet mukana kehittämässä valtakunnallista Turun yliopiston täydennyskoulutushankkeen KieliPeda -työvälinettä. Työväline on uusi ja se on kehitetty valtakunnallisessa Reimari – verkostossa (varhaiskasvatuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto) nousseiden tarpeiden pohjalta. Reimari – verkostossa on mukana 63 kuntaa ja kaksi yksityistä toimijaa. Kolmiosainen työväline tukee kielitietoista […]
Tiedotteet
Kilpailu- ja kuluttajavirastolta huomautus Salon kaupungille
15.1.2021
Huomautus liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) viime vuoden toukokuussa tekemään selvityspyyntöön, joka koski vuosien 2017 – 2020 aikana tehtyjä rakennustöiden hankintoja. Tähän liittyen teki Salon kaupunki myös oman sisäisen selvityksensä, josta tiedotettiin joulukuussa. Selvityksen mukaan rakennusteknisten töiden hankinnoissa ei ole kaikilta osin noudatettu kaupungin ohjeita hankintamenettelyyn, dokumentointiin ja yhteisiin käytäntöihin liittyen. Selvityksen lopputuloksen pohjalta kaupunki […]
Tiedotteet
Salon vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1 - 31.12.2020
15.1.2021
Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Salon vanhuspalveluiden odotusajat julkaistaan kaupunkitiedotteessa ja kaupungin verkkosivuilla kolmannesvuosittain ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta. Keskimääräiset odotusajat 1.1– 31.12.2020 Keskimääräiset odotusajat 1.1 – 31.12.2020 (sulkeissa […]
Tiedotteet
Päiväkoti Pihkassa koronatartunta
15.1.2021
Salossa päiväkoti Pihkassa on todettu koronavirustartunta. Päiväkoti on yksityinen, ja kaupunki tarjoaa kuntalaisille sen palveluja palvelusetelillä. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia. Koko päiväkoti on asetettu karanteeniin 23.1. asti.
Tiedotteet
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021
15.1.2021
Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 26.2.2021 klo 12, jolloin hakemuksen tulee olla joko tallennettuna sähköiseen järjestelmään tai Halikon virastotalolla. Sähköinen haku aukeaa n. kuukautta aiemmin, jolloin palvelupisteistä ja kaupungin nettisivuilta on saatavana paperisia lomakkeita. Mahdollinen paperinen hakemus tulee tehdä vuoden 2021 kaavakkeella. Vanhoja kaavakkeita ei hyväksytä. Sähköisen järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin 2020. Avustusehtoja […]
Tiedotteet
Salolaiset vastasivat innokkaasti kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman kyselyyn
12.1.2021
Salon kaupungin nykyinen ilmasto- ja ympäristöohjelma oli voimassa vuoden 2020 loppuun ja uusi ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi nykyisellä valtuustokaudella, ennen kesäkuuta 2021. Osana ohjelmatyötä selvitettiin asukkaiden sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkökulmia ilmasto- ja ympäristöasioihin. Kyselyissä salolaiset arvioivat muun muassa erilaisten ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden tärkeyttä Salon kaupungille. Tämän lisäksi asukaskyselyssä vastaajat pohtivat, mitä olisivat omassa […]
Tiedotteet
Lastensuojelun asiakasvanhempien ääni korostuu lastensuojelussa
12.1.2021
Turun, Kaarinan, Naantalin ja Salon kaupunkien lastensuojelupalveluissa pilotoidaan uutta palvelua, jonka tavoitteena on lastensuojelun asiakasvanhempien äänen, osallisuuden ja toimijuuden korostuminen, jotta palvelut olisivat aikaisempaa oikea-aikaisempia ja kohdennetumpia. Perhekuntoutuskeskus Lausteen koordinoiman Asiakkaasta kumppaniksi-hankkeen myötä on syksyllä 2020 koulutettu lastensuojelun lapsensa kanssa läpikäyneistä vanhemmista kokemuskumppaneita. Koulutus perustuu New Yorkissa kehitettyyn toimintamalliin. Oma tarina työvälineeksi Kokemuskumppanit ovat osallistuneet […]
Tiedotteet
Paikku liikennöi jälleen normaalisti
14.1.2021
Runsaan lumisateen aiheuttamat häiriöt Paikun liikennöinnissä ovat korjaantuneet ja Paikku liikennöi jälleen normaalisti. Keliolosuhteista johtuvat viivästykset reittien aikatauluissa saattavat kuitenkin olla mahdollisia.
Tiedotteet
Reaaliaikaiset jää- ja latutiedot
11.1.2021
Luistelukentät Jäätilanteet reaaliaikaisesti sivulta luistelukentät Jos jäätilanteessa lukee “Käytössä”, silloin kentälle voi mennä. Ladut Latutilanteet reaaliaikaisesti sivulta ladut
Tiedotteet
Salon kaupungin työllisyyspalvelut hakee yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön
11.1.2021
Salon kaupunki palkkaa vuoden 2021 aikana useita pitkään työttömänä olleita salolaisia osaajia, jotka ovat suuntautumassa avoimille työmarkkinoille. Yhtenä työllistämismuotona on henkilön edelleensijoittaminen salolaiseen yritykseen. Edelleensijoituksessa työnhakija työskentelee 8 kuukautta salolaisessa yrityksessä palkkatuetussa työsuhteessa. Salon kaupunki vastaa työsuhteen aikana henkilön palkkakuluista, henkilön työterveyskuluista ja tapaturmavakuutuksesta, paperitöistä (työsopimukset, tilitykset yms.), loppuhaastattelusta ja yrityksen jatkoneuvonnasta työsuhteen loppuvaiheessa sekä […]
Tiedotteet
Kaupunki jakaa tuhat paria liukuesteitä vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneille
11.1.2021
Liukuesteitä on jaossa maanantaista 11.1.2021 alkaen seuraavissa toimipisteissä: Kaupungintalon infopiste Halikon palvelupiste Kiikalan kirjasto Kiskon kirjasto Kuusjoen kirjasto Muurlan kirjasto Perniön kirjasto Perttelin kirjasto Suomusjärven kirjasto Särkisalon kirjasto Palvelupisteiden sijainti kartalla Huomioitavaa on, että pääkirjastossa, Halikon kirjastossa ja kirjastoautoissa ei ole palvelupistettä. Liukuesteet jaetaan vuonna 1955 ja sitä aiemmin syntyneille. Mikäli liukuesteet loppuvat palvelupisteeltä, Kaupungintalolta […]
Tiedotteet
Ensimmäiselle luokalle ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen käynnissä
11.1.2021
Ilmoittautuminen Salon kaupungin perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Ensi syksynä peruskoulun 1. luokalla aloittavat uudet oppilaat ilmoitetaan kouluun 4.-31.1.2021 Wilman kautta. Kaikille koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ilmoittautumisesta Wilma-viesti viikolla 1. Huoltajat, joilla ei ole Wilmaa käytössä, saavat ohjeet ilmoittautumisesta postitse. Ilmoittautuminen koskee: kaikkia vuonna 2014 syntyneitä lapsia (myös Salossa asuvat ulkopaikkakuntalaiset vuonna 2014 syntyneet lapset) vuonna 2013 syntyneitä […]
Tiedotteet
Salon kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin ja AVIn määräyksiin
7.1.2021
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tiistaina (5.1.) joulukuun alussa annettuja suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedotti tänään (7.1.) pitävänsä ennallaan Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ollaan yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa. Maanantaista 11.1. alkaen on edelleen sallittua tarvittaessa järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja […]
Tiedotteet
Kehitysvammaisten ryhmäkodissa Perniössä koronatartunta
5.1.2021
Salon Perniössä sijaitsevassa Lehmuskodissa on todettu koronatartunta. Ryhmäkodin asukkaat on asetettu karanteeniin. Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa. Salon kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Lehmuskodin tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.
Tiedotteet
Koronarokotukset alkavat Salossa
5.1.2021
Salon koronavirusrokotukset alkavat loppiaisen jälkeen torstaina 7.1.2021 kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisenä rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka hoitaa koronapotilaita tai työskentelee kiireellistä hoitoa antavassa yksikössä. Rokotteen saavat ensilinjassa myös ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan hoivakotien asukkaisiin ja ikääntyneisiin henkilöihin. Kuluvan viikon aikana rokotetaan noin 100 työntekijää, ja ensi viikosta alkaen rokote-erät ovat noin […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 24. tammikuuta saakka
5.1.2021
Tänään tiistaina (5.1.) kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi lähes kaikkia aiempia suosituksiaan 24. tammikuuta saakka. Ainoastaan perusopetuksessa kaikki oppilaat voivat palata lähiopetukseen, mutta lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suositellaan jatkavan hybridiopetuksessa. Samoin korkeakoulujen suositellaan jatkavan etänä. Koordinaatiotyöryhmä laajensi myös maskisuositustaan koskemaan hankalien epidemia-alueiden alakouluja mahdollisuuksien mukaan. Epidemiatilanne Varsinais-Suomessa on parantunut, mutta kehitystä on vaikea ennakoida. Koronan ilmaantuvuus […]
Tiedotteet
Esiopetukseen ilmoittautuminen 29.1.2021 mennessä
5.1.2021
Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintakaudelle 2021-2022 on alkanut. Katso lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta.
Tiedotteet
Kysely hankintapalveluista yrityksille
31.12.2020
Salon kaupungin hankintapalvelut kysyy yrityksiltä kokemuksia ja kehittämisideoita hankintapalveluista, jotta yhteistyötä julkisia hankintoja tekevien tahojen kanssa voidaan parantaa ja kehittää palveluita yhä toimivimmiksi. Tällä halutaan edistää yrittäjien mahdollisuuksia olla mukana tarjoamassa kaupungin tavara- ja palveluhankinnoissa sekä rakennusurakoissa, mutta myös muiden kuntien, kaupunkien ja organisaatioiden julkisissa hankinnoissa. Kysely on avoinna 4.1.-18.1.2021. Lisätiedot hankinnat@salo.fi. Vastaa kyselyyn
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä arvioi lähiopetuksen tilannetta ensi viikolla
29.12.2020
Tänään tiistaina (29.12.) kokoontunut koronakoordinaatioryhmä piti voimassa Varsinais-Suomeen annetut suositukset, jotka jatkuvat 10. tammikuuta saakka. Koordinaatioryhmän mukaan lähiopetuksen tilannetta arvioidaan ensi viikon tiistaina (5.1.), kun ryhmä seuraavan kerran kokoontuu. Joulun aikana Varsinais-Suomessa todettiin päivittäin noin 15 – 30 uutta koronavirustartuntaa. Koronan ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa kahden viikon ajalta on laskenut, ja on nyt 142 sataatuhatta ihmistä kohden. […]
Tiedotteet
Kulttuuritila Näkkärin kevätohjelmisto 2021
11.1.2021
Kulttuuritila Näkkärin kevätohjelmassa kansainvälistä nykysirkusta, nukketeatteria, lastenkulttuuria ja paljon muuta – poimi talteen omat suosikkisi! Tiedot lipuista ja uutislinkit löydät tämän tiedotteen alaosasta, muutokset mahdollisia koronatilanteesta johtuen. Helmikuussa rajojen ylitystä ja talvilomaohjelmaa lapsille ja nuorille Helmikuussa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) nähdään ja kuullaan aikuisille suunnattu, Jonna Järnefeltin kirjoittama ja Jukka Nylundin säveltämä kamarimusiikillinen teatteriesitys Yli rajan. […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä korostaa maskien käytön merkitystä jouluruuhkissa
22.12.2020
Tänään (22.12.) kokoontuneen alueellisen työryhmän mukaan joulunajan tapaamisten määrä määrittää alkuvuoden tartuntatilanteen. Ryhmä kehottaa käyttämään maskeja jouluruuhkissa ja julkisissa tiloissa, viettämään joulua pienillä porukoilla ja välttämään matkoja maakuntien välillä. Viime viikolla (14.–20.12.) Varsinais-Suomessa todettiin kaikkiaan 433 koronatapausta, mikä on noin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisviikolla. Varsinais-Suomi on kuitenkin edelleen leviämisvaiheessa. Lähes kolmannes Varsinais-Suomessa todetuista tartunnoista […]
Tiedotteet
Moision koulussa koronatartunta
20.12.2020
Salon Moision koulussa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle on altistunut muutama oppilas. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten oppilaat, jotka eivät ole altistuneet, tulevat normaalisti kouluun. Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen […]
Tiedotteet
Salolainen varhaiskasvatuksen opettaja Maare Akkola on valittu vuoden 2020 varsinaissuomalaiseksi varhaiskasvatuksen opettajaksi
18.12.2020
Vuosittaisen kunniamaininnan myöntää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen VOL-jaosto (VOL – varhaiskasvatuksen opettajien liitto). Kriteereinä tänä vuonna oli opettajan sensitiivisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot. Maare Akkolaa kuvailtiin hakemuksessa ansiokkaan työuran tehneenä. Maaren vahvuudet musiikissa, viittomakielessä, kouluttajana, sensitiivisenä opettajana, työyhteisön positiivisen ilmapiirin vahvistajan ja energisenä uudistujana oli huomioitu hakemuksessa. Tunnustus myönnettiin joulukuun 15. päivänä ja tunnustuksen luovutti […]
Tiedotteet
Märynummen päiväkodissa toinen koronatartunta
18.12.2020
TIEDOTE 18.12.2020 klo 11.45 Märynummen päiväkodissa on todettu toinen koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Lapsia ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin. Karanteenin jälkeen lapset voivat palata normaalisti varhaiskasvatuksen piiriin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Jos yhteydenottoa ei […]
Tiedotteet
Salon terveyskeskussairaalan osastoilla vierailukielto
17.12.2020
Salon terveyskeskussairaalan osastoilla on vierailukielto 17.12.2020 lähtien koronatilanteesta johtuen. Terveyskeskussairaala noudattaa TYKS:n ohjeistusta vierailukiellosta, ja vierailukielto on voimassa toistaiseksi. Omaisvierailut sallitaan edelleen saattohoitopotilailla ja potilailla, joiden vointi huononee yllättäen. Edellä mainituissa tapauksissa noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin voimassa olevia ohjeita: Vierailut tapahtuvat vain kyseisen yksikön henkilökunnan ohjauksessa. Vain terveenä ja täysin oireettomana voi tulla. Vierailijoiden ja saapuvien […]
Tiedotteet
Paikun palvelupiste muuttaa Metkaan
17.12.2020
Joukkoliikenteen palvelupistetoiminnot siirtyvät vuoden vaihtuessa Nuorten keskus Steissin tiloissa toimivaan Metka-kahvilaan. Lipunmyynnistä ja asiakaspalvelusta Metkassa vastaavat Salon kaupungin nuorisopalveluiden iloiset ja palvelualttiit nuoret sekä heidän ohjaajansa. Joukkoliikenteen palvelupiste 4.1.2021 alkaen osoitteessa: Metka-kahvila (Nuorten keskus Steissi) Mariankatu 12, 24240 Salo 02 778 4994 Paikun palvelupisteen aukioloajat ma 10.30 – 14.00 ti 10.30 – 15.30 ke 12.00 […]
Tiedotteet
Salon kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin
17.12.2020
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi ja täsmensi eilen joulukuun alussa annettuja suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Annettujen suositusten pohjalta on Salon kaupunki päättänyt seuraavista kaupunkikohtaista toimenpiteistä. Toimenpiteet ajalla 19.12.-27.12. Liikuntapalvelut ja sisäliikuntapaikat • Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä lasten ja aikuisten seuraharjoittelulta (pois lukien yleisten sarjojen SM- ja 1-sarjatason joukkueurheilu […]
Tiedotteet
Valot, kamera, käy - salolaiset valkokankaalle!
16.12.2020
Oletko aina haaveillut näkeväsi kasvosi valkokankaalla tai TV:ssä? Tai oletko kiinnostunut näkemään, miten elokuvaa oikein tehdään? Väyliä on monia, mutta kaikkein helpoin tie on ryhtyä elokuva-avustajaksi – ja elokuva-avustajaksi voi alkaa ihan kuka vain. Elokuva-avustajia nähdään monenlaisissa pienissä rooleissa ja joukkokohtauksissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Avustajat auttavat luomaan uskottavan, elävän maailman elokuviin. Hyvät avustajat ovat ensiarvoisen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti
15.12.2020
TIEDOTE 15.12.2020 klo 15.30 Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tänään joulukuun alussa annettuja suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Suosituksia jatketaan, koska tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen korkeat. Viime viikolla (7.–13.12.) Varsinais-Suomessa todettiin kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla. Koordinaatioryhmä antoi ja täsmensi tänään seuraavia suosituksia: 1. joulukuuta annettujen suositusten voimassaoloa jatketaan pääosin 10. tammikuuta […]
Tiedotteet
Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.12.2020 kooste
15.12.2020
Kaupunginvaltuusto teki maanantain (14.12.) kokouksessaan vain muutamia lisäyksiä tai poistoja vuoden 2021 talousarvioon: Jäähallin 100 000 euron suunnittelurahan aikaistaminen vuodesta 2022 ensi vuoteen Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemiseen 70 000 euron määräraha Sosiaaliseen luototukseen lisätään 50 000 euroa Märynummen koulun prosenttitaidehankintoihin 42 000 euron lisäys. Hankintoihin haetaan tukea Taiteen edistämiskeskukselta 50 % teosten arvosta. […]
Tiedotteet
Poikkeukset virastojen aukioloajoissa vuodenvaihteessa
16.12.2020
Kaupungintalon ja Halikon virastotalon ovet ovat suljettuina 23.12.2020-6.1.2021. Ko. aikana arkipäivisin töissä olevan henkilökunnan tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse sekä erikseen sovittaessa henkilökohtaisesti. Kirjaamon henkilökunta on tavoitettavissa arkipäivisin normaalisti lo. 23.12., 31.12. ja 5.1., jolloin kirjaamo sulkeutuu klo 14.00. Kaupungin yleiset aukioloajat ja yhteystiedot
Tiedotteet
Salon peruskoulut jatkavat lähiopetuksessa 14.12. alkavalla viikolla
14.12.2020
TIEDOTE 14.12.2020 klo 11.30 Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiatyöryhmä antoi 11.12.2020 suosituksen siitä, että Varsinais-Suomen kunnat harkitsevat perusopetuksen siirtämistä etäopetukseen soveltuvin osin paikallisen epidemiatilanteen mukaan. Perusopetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen, jos tartuntataudeista vastaava viranomainen toteaa, että koulujen sulkeminen on välttämätön toimenpide tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Tartuntatautilääkärin epidemiologinen arvio on, että alueen kouluissa ei ole tapahtunut laajoja altistumisia eivätkä alueella […]
Tiedotteet
 Moision koulussa koronatartunta
13.12.2020
Salon Moision koulussa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on sekä oppilaita että henkilökuntaan kuuluvia. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Tämän jälkeen oppilaat ja henkilökunta voivat palata normaaliin koulutyöhön, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei […]
Tiedotteet
Ilmoittaudu vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden auttamiseksi
16.12.2020
Salon kaupungin vanhuspalveluissa on tarjolla monenlaista vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisena voi toimia vanhainkodissa, palvelutaloissa, ikäkeskustoiminnassa tai asiakkaan kotona ja toiminnan voi aloittaa milloin vain, myös keskellä vuotta. Auttaa voi monella tavalla – kerran kuukaudessa, kerran viikossa tai silloin tällöin. Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi: ystävänä juttukaverina asiointiapuna saattajana ulkoiluseurana lukuapuna atk-apuna säestäjänä tapahtumien järjestäjänä harrastusryhmien ohjaajana avustajana esim. […]
Tiedotteet
Tiedote vierailujen järjestämisestä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä
12.11.2020
Kaikissa tapaamisissa tulee huomioida seuraavat turvallisuusseikat: Tulethan vierailemaan vain jos sinulla ei ole mitään infektion oireita Vierailijoiden pitää käyttää lisäsuojana kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista kasvomaskia tai kokokasvovisiiriä. Suojan hankkii vierailija. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta – kädet desinfioidaan käsidesillä ennen ja jälkeen tapaamista. Tapaamisen aikana suosittelemme pitämään vähintään 1,5 metrin turvaetäisyyden. Tapaamiset yhden hengen asukashuoneessa […]
Tiedotteet
Webinaari 16.12.2020 klo 9 - 10.30: Elokuva-alasta töitä ja liiketoimintaa Saloon
11.12.2020
Millaisia tuotantoja Turun seudulle ja Saloon on odotettavissa? Millaista osaamista ja millaisia palveluita tuotantoihin haetaan? Tervetuloa kuulemaan elokuva-alan mahdollisuuksista työllistymisessä ja liiketoiminnan kasvattamisessa Länsi-Suomen elokuvakomission webinaariin “Elokuva-alasta töitä ja liiketoimintaa Saloon” keskiviikkona 16.12.2020 klo 9 – 10.30. Webinaari on suunnattu ensisijaisesti salolaisille yrittäjille tai elokuva-alasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittauduthan ennakkoon saadaksesi osallistumislinkin. Voit […]
Tiedotteet
Suun terveydenhuollon puhelinnumerot muuttuvat
11.12.2020
Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön päivystyspuhelinnumero 02 772 3856. Numero palvelee kiireellisissä ajanvarausasioissa kuten voimakas hammassärky, hammastapaturma, suun ja leukojen alueen turvotus tms. Kiireellinen hammashoito palvelee arkisin klo 7.30 – 16.00. Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvarausnumero 02 772 3852 palvelee edelleen kaikissa kiireettömän hammashoidon ajanvarausasioissa. Keskitetty ajanvaraus palvelee arkisin kklo 7.30 – 16.00.
Tiedotteet
AVI kiristää Varsinais-Suomen kokoontumisrajoituksia ulkotiloissa 11.12. alkaen
11.12.2020
Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 päättänyt kiristää Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoituksia. Tästä päivästä (11.12.) lähtien ulkona järjestettävissä kokoontumisissa saa olla vain 10 osallistujaa eli sama määrä kuin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa. Määräys kumoaa aikaisemman Varsinais-Suomea koskeneen kokoontumisrajoituksen, jonka mukaan ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien sallittu osallistujamäärä oli 20 henkilöä. Uusin määräys on voimassa ajalla […]
Tiedotteet
Toijan päiväkodissa koronatartunta
10.12.2020
Salossa Toijan päiväkodissa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on lapsia ja henkilökuntaa. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Kolme lapsiryhmää ja koko päiväkodin henkilöstö on asetettu karanteeniin. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten lapset, jotka eivät ole altistuneet, menevät heille […]
Tiedotteet
Salon kaupungin selvitys rakennusteknisten töiden kilpailutuksista ja hankinnoista valmistunut
9.12.2020
Salon kaupungin sisäinen tarkastus on kuluvan syksyn aikana selvittänyt vuosien 2017 – 2020 aikana tehtyjä rakennustöiden hankintoja. Selvitys liittyy keväiseen mediauutisointiin (TS 26.5.2020) sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön (29.5.2020). Selvitys on valmistunut ja sen mukaan rakennusteknisten töiden hankinnoissa ei ole kaikilta osin noudatettu kaupungin ohjeita hankintamenettelyyn, dokumentointiin ja yhteisiin käytäntöihin liittyen. Puutteita on havaittu rakennusteknisten […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen
8.12.2020
Varsinais-Suomi siirtyy koronapandemian leviämisvaiheeseen. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tänään 8. joulukuuta, että tilanne on vaikeutunut edelleen, sillä tartuntamäärät ovat kasvaneet ja tapausmäärien kasvunopeus kiihtynyt selvästi. Varsinais-Suomessa todetaan tällä hetkellä päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista ja kokonaismäärä ovat edelleen nousussa. Valitettavasti tartunnan lähde jää tuntemattomaksi yhä useammin. Tartuntoja tulee nyt myös yhä useammista […]
Tiedotteet
Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnittelu voi alkaa, yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat allekirjoitettu
8.12.2020
Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustetaan kaksi osakeyhtiötä: Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Yhtiöiden perustamista koskevat asiakirjat on nyt allekirjoitettu. Suomen valtion osuus kummassakin yhtiössä on 51 prosenttia. Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Suomen valtion lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Turku, Espoo, Helsinki, […]
Tiedotteet
Vapaa-aikapalveluiden yhteinen kevään Salo vapaalla –julkaisu on täällä!
7.12.2020
Kansalaisopiston, kirjastopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden yhteinen Salo vapaalla –julkaisu on nyt luettavissa sähköisesti. Julkaisua ei jaeta joka talouteen Salossa mutta sitä painatetaan rajallinen määrä jaettavaksi palvelupisteisiin, kirjastoihin ja uimahalliin. Jako alkaa viikolla 51. Huomioi, että ilmoittautuminen alkaa 16.12. klo 17 liikuntapalveluiden ryhmiin os. www.salo.fi/hellewi. Kansalaisopiston ryhmiin ilmoittautuminen alkaa tammikuussa viikolla 2 (ti-ke-to 12.1., 13.1. ja […]
Tiedotteet
AVI kiristää Varsinais-Suomen kokoontumisrajoituksia 3.12. alkaen
2.12.2020
Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tänään (2.12.) päättänyt uusista kokoontumisrajoituksista. Huomisesta (3.12.) lähtien sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja […]
Tiedotteet
Salon kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin
1.12.2020
Varsinais-Suomen koronatilanne on heikentynyt ja maakunta on siirtynyt lähemmäs pandemian leviämisvaihetta. Tähän liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut tänään (1.12.) useita suosituksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Annettujen suositusten pohjalta on Salon kaupunki päättänyt kaupunkikohtaista toimenpiteistä, jotka ovat pääsääntöisesti voimassa 3. -23.12.2020. Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista. Liikuntapaikat, […]
Tiedotteet
Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virkasuhde puretaan koeaikana
30.11.2020
Salon kaupunginhallitus päätti tänään (30.11.), että sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virkasuhde puretaan koeaikana. YTM Jussi Mattila on työskennellyt sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virassa 1.6.2020 alkaen, ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joka päättyy 30.11.2020. Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen esitti kaupunginhallitukselle, että virkasuhdetta ei pureta. Jonna Nyyssönen teki Simo Vesan kannattamana vastaesityksen virkasuhteen purusta. Päätös virkasuhteen […]
Tiedotteet
Mustamäen koulussa koronatartunta
30.11.2020
Salon Mustamäen koulussa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Yksi opetusryhmä on asetettu karanteeniin. Tämän jälkeen oppilaat voivat palata normaaliin koulutyöhön, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että […]
Tiedotteet
Uusia maakunnallisia koronasuosituksia annetaan tiistaina
29.11.2020
Varsinais-Suomen koronatilanteesta johtuen kokoontui alueellinen koordinaatioryhmä ylimääräiseen kokoukseen tänään sunnuntaina. Ryhmän mukaan koronavirustilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut, ja uusista valmisteilla olevista suosituksista tiedotetaan tiistaina (1.12.). Suosituksia valmistellaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloon, urheilu- ja harrastustoimintaan, yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääriin sekä etäopetuskäytäntöihin ja maskien käyttöön liittyen. Alueellisen koordinaatioryhmän tiedote 29.11.2020
Tiedotteet
Hermannin koulussa koronatartunta
29.11.2020
Salon Hermannin koulussa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Kolme opetusryhmää on asetettu karanteeniin. Tämän jälkeen oppilaat voivat palata normaaliin koulutyöhön, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että […]
Tiedotteet
Märynummen päiväkodissa koronatartunta
29.11.2020
Salossa Märynummen päiväkodissa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on lapsia ja henkilökuntaa. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Kaksi lapsiryhmää ja henkilöstöä on asetettu karanteeniin. Tämän jälkeen lapset voivat palata normaalisti varhaiskasvatuksen piiriin, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, […]
Tiedotteet
Armfeltin koulussa koronatartuntoja, 4. – 6. luokat siirretään etäopetukseen
29.11.2020
Salon Armfeltin koulussa on todettu koronatartuntoja. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneiden joukossa on oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Viisi opetusryhmää on asetettu karanteeniin. Tämän jälkeen oppilaat voivat palata normaaliin koulutyöhön, jos karanteenin aikana ei ole tullut oireita. Tilanteen rauhoittamiseksi 4. – 6. luokat siirretään etäopetukseen ajalle […]
Tiedotteet
Turun SPR:n vastaanottokeskuksen Halikon toimipisteessä useita koronatartuntoja
28.11.2020
Salon Halikossa sijaitsevassa Turun vastaanottokeskuksen toimipisteessä on todettu useita koronatartuntoja torstaina (26.11.) tehdyssä joukkotestauksessa. Karanteenitoimet käynnistyivät altistuneiden osalta heti torstaina. Tilannetta hoidetaan Salon kaupungin tartuntatautiyksikön ja Turun SPR:n vastaanottokeskuksen yhteistyönä. Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa. Salon kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee […]
Tiedotteet
Moision koulussa koronatartunta
27.11.2020
Salon Moision koulussa on todettu koronatartunta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle altistuneet ovat oppilaita. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Osa yhdestä luokasta on asetettu karanteeniin. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten oppilaat, jotka eivät ole altistuneet, tulevat normaalisti kouluun. Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronaryhmä kehottaa välttämään Uudellemaalle matkustamista ja suosittelee taukoa maakuntarajat ylittäville urheilutapahtumille
26.11.2020
Varsinais-Suomen koronapandemiatyöryhmä on tänään antanut kaksi matkustamiseen liittyvää suositusta. Ryhmän mukaan tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle tulee välttää. Varsinais-Suomessa ei myöskään tule järjestää urheilutapahtumia, joihin tulee osallistujia muista maakunnista. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa lukuun ottamatta maajoukkuetoimintaa sekä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia. Suositukset perustuvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen. Suositukset […]
Tiedotteet
Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Salossa 1.3.2021
17.12.2020
Salon kaupunki on mukana hallitusohjelman mukaisessa työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkaa 1. maaliskuuta 2021. Salolaisten kokeiluun siirtyvien työnhakijoiden palvelupisteet tulevat olemaan Voimala ja Waltti. Pääkirjaston vieressä sijaitsevaan työnhakijoiden palvelupiste Voimalaan tulee sijoittumaan kuntakokeilun päivystyspalvelut sekä nuorten Ohjaamo. Salorankadulla Waltissa toimii nyt jo monipuolinen joukko työllistämistä tukevia palveluita ja kuntakokeilun alkaessa ajanvarauksella hoidetaan mm. kuntakokeiluun siirtyvien työnhakijoiden […]
Tiedotteet
Maanantaina 23.11.2020 teknisten vaikeuksien vuoksi peruuntuneen Salon kaupunginvaltuuston kokouksen yhdistäminen budjettikokoukseen
25.11.2020
Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo kokoontumisen tarpeelliseksi. Valtuusto on myös kutsuttava koolle, mikäli kunnanhallitus tai vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää (kuntalaki 94 §). Peruuntuneen kokouksen varsinainen asialista oli alun perin lyhyt eikä asioiden käsittelylle ole erityisiä määräaikoja. Tässä tapauksessa on aiheellista siirtää peruuntuneen kokouksen asiat valtuuston seuraavan […]
Tiedotteet
Salon ekovoimalaitokseen vastaanotettiin ensimmäinen jätekuorma
25.11.2020
Salon Korvenmäen ekovoimalaitokseen vastaanotettiin keskiviikkona 25. marraskuuta 2020 ensimmäinen jätekuorma. Jätteiden hyödyntäminen energiaksi alkaa alkuvuodesta 2021 ja täydessä toiminnassa ekovoimalaitos on kesällä 2021. Laitoksen valmistuttua saadaan lounaiseen Suomeen pitkään odotettu paikallinen hyödyntämisratkaisu kierrätyskelvottomalle polttokelpoiselle jätteelle. Vaikka ekovoimalaitos ei ole vielä valmis, sen ympärillä tapahtuu jo paljon. Lounavoiman ympärille on esimerkiksi syntymässä uusiutuvan energian liiketoimintaa. Lounavoima […]
Tiedotteet
Kaikille avoin webinaari Salon seudun susitilanteesta 10.12.
25.11.2020
Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi järjestää yhteistyössä Salo kaupungin ja Salo-Raaseporin reviiriyhteistyöryhmän kanssa webinaarin aiheesta Salon seudun sudet torstaina 10.12.2020 klo 18 – 20. Webinaariin ilmoittautuminen Ohjeet webinaariin ilmoittautumiseen ja osallistumiseen (pdf) Ilmoittautumislinkki löytyy myös Riista.fi-sivun tapahtumahaun kautta. Ohjelma: Perustietoa sudesta sekä susikannan kehitys ja tila Lounais-Suomessa ja Salon seudulla, riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Lainsäädäntö, kannanhoito ja toimenpiteet, […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmältä maskisuositus perusopetuksen opettajille – Salossa suositus annettu jo aikaisemmin
24.11.2020
Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän tiedotteen mukaan koronaviruksen tartuntamäärä on taittunut Varsinais-Suomessa, mutta massa-altistusten välttämiseksi ryhmä suosittaa maskien käyttöä perusopetuksen opettajille ensi viikon maanantaista (30.11.) alkaen. Salossa perusopetuksen opettajille on jo aiemmin kaupungin omasta aloitteesta suositeltu maskien käyttöä, ja kouluihin on hankittu tarvittavat määrät maskeja ja visiirejä. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän tiedote 24.11.2020 klo 14.30
Tiedotteet
Opetuslautakunta päättää tilajärjestelyistä joulukuun kokouksessa - Hakastaron koulu väliaikaisesti Anjalankadulle, ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja Svenska Skolan pysyvästi Ollikkalaan
24.11.2020
Hakastaron koulun toiminta on siirrettävä nykyisen kiinteistön sisäilmahaasteiden vuoksi muihin tiloihin. Opetuslautakunnalle esitetään 15.12.2020 pidettävässä kokouksessa Hakastaron koulun toiminnan siirtämistä väistötiloihin Uskelan koulun Anjalankadun yksikköön tulevan vuoden helmikuusta alkaen vähintään kevääseen 2022 asti. Uskelan koulun Anjalankadun yksikössä tehdään perusopetuksen tilatarpeen vuoksi järjestelyjä, jotka vaikuttavat ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen käytössä oleviin tiloihin. Tästä syystä sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus että […]
Tiedotteet
Kaupunginvaltuuston 23.11. kokous siirtyy teknisten ongelmien vuoksi
23.11.2020
Salon kaupunginvaltuuston tämän iltainen kokous päätettiin siirtää, koska luvattua videoyhteyttä ei saatu toimimaan. Uudesta kokousajasta tiedotetaan mahdollisimman pian.
Tiedotteet
Katso Carunan työmaat kartalla
16.11.2020
Kaivetaanko lähelläsi sähköverkkoa maan alle? Carunan uudesta karttapalvelusta näet sähköverkkotyömaan aikataulun, kaivuureitin ja urakoitsijan yhteystiedot. Voit myös antaa palautetta työmaasta ja tilata itsellesi ilmoituksia. Karttapalvelua kehitetään jatkuvasti ja palveluun lisätään työmaita säännöllisesti. www.caruna.fi/tyomaat
Tiedotteet
Vierailujen järjestäminen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä
12.11.2020
Kaikissa tapaamisissa tulee huomioida seuraavat turvallisuusseikat: Tulethan vierailemaan vain jos sinulla ei ole mitään infektion oireita Vierailijoiden pitää käyttää lisäsuojana kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista kasvomaskia tai kokokasvovisiiriä. Suojan hankkii vierailija. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta – kädet desinfioidaan käsidesillä ennen ja jälkeen tapaamista. Tapaamisen aikana suosittelemme pitämään vähintään 1,5 metrin turvaetäisyyden. Tapaamiset yhden hengen asukashuoneessa […]
Tiedotteet
Tarjoa TET-paikkaa Salon lukion toisen vuoden opiskelijoille 26.-27.11.2020
11.11.2020
Salon lukion toisen vuoden opiskelijoilla on TET-jakso 26.-27.11.2020. Toivottavaa olisi, koronasta huolimatta, että mahdollisimman moni yritys pystyisi ottamaan useitakin opiskelijoita tutustumaan työhön. Lukion työelämään tutustuminen (TET) antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua työelämään osana opinto-ohjauksen opintoja. Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa työelämästä, mahdollisuuksien mukaan kokeilla erilaisia työtehtäviä, saada vihjeitä omalle uravalinnalleen sekä tilaisuuden vahvistaa omia […]
Tiedotteet
Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi
6.11.2020
Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi julkistettiin tänään. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 24.11. ja kaupunginvaltuusto 14.12. Kaupunginjohtajan katsaus – Talousarvioesitys vuodelle 2021 (pdf) Kooste kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä vuodelle 2021 (pdf)  
Tiedotteet
Väyläviraston Helsinki-Turku nopean junayhteyden arviointiselostus nähtävänä
6.11.2020
Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankkeesta. Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 6.11.2020 – 4.1.2021 Salon kaupungintalon infopisteessä (Tehdaskatu 2) sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla.  Ilmoitus Helsinki-Turku junayhteyden arvointiselostuksesta (pdf)
Tiedotteet
Salon iltatoreja koskeva kysely valmistunut
6.11.2020
Salon iltatoreja koskeva kysely on valmistunut. Noin kuukauden ajan avoinna olleeseen kyselyyn saatiin yli 500 vastausta pääosin Salosta. Asteikolla yhdestä viiteen vastaajat antoivat iltatorille kokonaisarvosanan 4,33. Eniten iltatorikävijöitä houkuttelevat nimekkäät artistit, kahvilat ja tuttujen tapaaminen. Vastaajien toiveena oli, että tapahtuma säilyisi sisällöltään ja kestoltaan suunnilleen samankaltaisena, mutta esimerkiksi erilaisia teematapahtumia ja monipuolisempia ruokailuvaihtoehtoja sekä panostusta […]
Tiedotteet
Osallistu joulukilpailuun!
5.11.2020
Esitä jouluinen runo tai aforismi salolaisella twistillä. Salon kaupunki järjestää kirjoituskilpailun, jossa kolme sykähdyttävintä ja salolaisinta teosta palkitaan 50 euron arvoisella jouluisella lähiruokakorilla. Kilpailu on kaikille avoin. Edellytyksenä on, että teoksessa on jotakin salolaista. Voit toimittaa kirjoittamasi runon/ aforismin sähköisesti, paperilla kaupungintalon infopisteeseen, sähköisesti videon, kuvan tms. välityksellä. Tyyli on vapaa! Voittajateokset valitsee tuomaristo, johon […]
Tiedotteet
Salo IoT Campus laajenee merkittävästi – uutta tuotantotilaa kasvavaan tarpeeseen
4.11.2020
Salo IoT Campus aloittaa laajennushankkeen, jonka tarkoituksena on vastata nopeasti kasvaneeseen tilakysyntään. Kampus on toiminut teknologian innovaatiokeskittymänä Salossa vuodesta 2017 lähtien, ja sen kaikki tuotantotilat ovat tällä hetkellä vuokrattuna. Salo IoT Campus rakennuttaa tässä vaiheessa uutta, huippumodernia tuotantotilaa noin 4 000 m². Kokonaisinvestointi on noin 7,0 miljoonaa euroa ilman käyttäjän hankintoja, ja se rahoitetaan omalla […]
Tiedotteet
Mennääs ulos! -luontoliikuntahaaste perheille
11.1.2021
Salon liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat suunnitelleet perheille suunnatun Mennääs Ulos! –luontoliikuntahaasteen. Mennääs ulos!-haasteen toivotaan tuovan perheille uusia näkökulmia yhteisiin ulkoiluhetkiin ja löytöretkiin kotikulmilla. Syksyn mittaan koronan tuomat haasteet ovat taas tiukentaneet tapahtumien järjestämistä sekä sisätiloissa tapahtuvaa järjestettyä toimintaa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut haluavat kuitenkin muistuttaa kaupungin monista ulkoilumahdollisuuksista ja tuottaa perheille ideoita yhteiseen tekemiseen ulkona eri […]
Tiedotteet
Vuohensaaren asemakaavaluonnos nähtävillä
3.11.2020
Vuohensaaren kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 2.11.-1.12.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) viraston aukioloaikana. Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta. Kannanotot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Salon […]
Tiedotteet
Salon kaupunki neuvottelee työterveyshuollon järjestämisestä Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa
2.11.2020
Salon kaupunginhallitus päätti viime maanantain (26.10.) kokouksessaan jatkaa neuvotteluja kaupungin työntekijöilleen tarjoaman työterveyshuollon järjestämisestä Länsirannikon Työterveys Oy:n kanssa. Keskeisenä tekijänä päätöksen taustalla ovat vuonna 2019 työterveyshuoltolakiin tulleet muutokset. Oleellinen muutos Salon kaupungin järjestämän työterveyshuollon näkökulmasta oli lain vaatimus kaupungin ulkopuolisille yrityksille myytävien sairaanhoitopalveluiden vähentämiseen korkeintaan viiteen prosenttiin palveluista. Lakimuutoksen jälkeen kaupunki ei voinut myydä ulkopuolisille […]
Tiedotteet
Wilmassa käyttökatkoja palvelunestohyökkäysten vuoksi
30.10.2020
Wilmassa käyttökatkoja palvelunestohyökkäysten vuoksi Salon kaupungin Wilmaan on kohdistunut perjantaina 30.10.2020 useita palvelunestohyökkäyksiä. Tämän vuoksi Salon Wilman selain- ja mobiiliversioissa on ollut pitkiä käyttökatkoja. Wilman palveluntarjoaja Visma Enterprise Oy ja sen asiantuntijat pyrkivät palauttamaan Wilman normaaliin käyttöön mahdollisimman pian. Valitettavasti on varauduttava siihen, että käyttökatkoja ilmenee myös viikonlopun aikana. Jatkotoimenpiteet Visma Enterprise Oy on toteuttamassa […]
Tiedotteet
Muutoksia Salon kaupungin koronaneuvontaan ja koronatestien ajanvaraukseen
30.10.2020
Maanantaista (2.11.) alkaen Salon terveyspalveluiden koronaneuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, ajanvarauksia ja koronalähetteitä annetaan arkisin eli maanantaista perjantaihin oman terveysaseman ajanvarauksen numeroista. Koronaneuvontapuhelin (p. 02 772 3023) palvelee viikonloppuisin (la – su) klo 8 – 16. Numerosta saa tietoa koronaviruksesta, ohjataan hoitoon sekä tehdään tarvittaessa lähete koronatestiin. Terveyspalveluiden chat palvelee edelleen maanantaista torstaihin klo 8 – […]
Tiedotteet
Kaikille avoin webinaari tulevaisuuden työllistämisestä
30.10.2020
Salon kaupungin työllisyyspalvelut järjestää tiistaina 3.11. klo 12.30 – 16 Tulevaisuuden työllistäminen –webinaarin, jolla juhlistetaan Salon kaupungin työllisyyspalveluiden Waltti–kokonaisuuden 10-vuotista taivalta, Voima-työllisyyshankkeen päättymistä sekä Salon työllisyyden kuntakokeilun alkamista. – Odotamme seminaarilta uusia avauksia siitä, miten tulevaisuudessa työllisyyspalvelut voivat kehittyä osana kaupungin palveluja. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on tiedottaa yhteistyökumppaneille ajankohtaisista asioista ja saada toimijoita mukaan yhteistyöhön […]
Tiedotteet
Yhteenveto Salon kaupungissa voimassa olevista koronaohjeistuksista
29.10.2020
Tiistaina (27.10) kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä totesi, että Varsinais-Suomessa ollaan edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Ryhmä ei antanut uusia suosituksia esimerkiksi kokoontumisiin liittyen, mutta haluaa kiinnittää huomiota riittäviin 1 – 2 metrin turvaväleihin kaikissa tilanteissa. Ryhmän mukaan erityisesti harrastustoiminnassa etäisyyden pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Työryhmä ei katsonut voivansa antaa lajikohtaisia ohjeita, vaan kannustaa harrastustoiminnan järjestäjiä suunnittelemaan harjoitukset […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen uudet kokontumisrajoitukset voimaan tänään
26.10.2020
Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.10.2020 päättänyt, että Varsinais-Suomessa voi 26.10. alkaen järjestää yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Kokoontumisrajoitus Varsinais-Suomen maakunnassa siis kiristyy aikaisempaan rajoitukseen nähden. Aluehallintoviraston 22.10.2020 julkaisema tiedote kokonaisuudessaan
Tiedotteet
Liikuntapalvelujen toiminta ja liikuntatoimistossa asiointi
23.10.2020
Aluehallintoviraston päätös 22.10 ja liikuntapalvelujen toiminta Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää 22.10 tekemällään päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, […]
Tiedotteet
Salon kaupungilla käynnissä rakennusteknisten töiden kilpailutuksiin ja hankintoihin liittyvä selvitys
23.10.2020
Keväiseen mediauutisointiin (TS 26.5.2020) sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön (29.5.2020) liittyen Salon kaupunki on selvittänyt vuosien 2017 – 2020 aikana tehtyjen rakennusteknisten töiden hankintoja. Selvityksen mukaan rakennusteknisten töiden hankintamenettelyissä on havaittu puutteita. Selvitystyö jatkuu edelleen. Salon kaupunginhallitukselle sekä kaupunkikehitys- ja tarkastuslautakunnille on järjestetty asiaan liittyvät tiedotustilaisuudet kuluneen viikon aikana. – Selvitystyö on käynnissä ja sen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomi on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa - Varsinais-Suomen alueelliselta koronaryhmältä suositus yli 20 hengen kokoontumisiin liittyen
20.10.2020
Tiistaina 20.10. kokoontunut alueellinen koronaryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Suositus on voimassa toistaiseksi ja koko Varsinais-Suomen alueella. Lounais-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevan määräyksen mukaan kaikissa yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava opetus-ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja […]
Tiedotteet
Muutoksia musiikkiopiston toimintaan koronatilanteen johdosta
19.10.2020
Varsinais-Suomen koronapandemian kiihtymisvaihe vaikuttaa Salon musiikkiopiston ryhmäopetukseen ja konserttitoimintaan. Ryhmäopetuksessa noudatetaan 20 hengen ylärajaa eikä oppilasiltoja tai konsertteja toistaiseksi järjestetä perinteisessä muodossaan. Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opintoihin olennaisena osana kuuluvaa esiintymistoimintaa valmistellaan, ja opisto tiedottaa asiasta tarkemmin.
Tiedotteet
Vuohensaaren asemakaavaluonnos nähtäville
14.10.2020
Vuonna 1933 Salon kauppalalle matkailu- ja virkistyskäyttöön lahjoitettu Vuohensaari on saamassa asemakaavan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisessa aikataulussa. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee asemakaavaluonnosta 20.10.2020 pidettävässä kokouksessaan. Kaavaluonnos tulee nähtäville loka-marraskuun vaihteessa 30 vuorokauden ajaksi, jos lautakunta päättää nähtäville asettamisesta. Kaupunkilaisilla on tuolloin mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta. Tästä tiedotetaan vielä erikseen. Lahjakirjan ehdoissa edellytettiin saaren muuttamista luonnonpuistoksi ja käyttämistä virkistysalueena. […]
Tiedotteet
Maakunnallisen koronaryhmän suositus yksityistilaisuuksiin liittyen voimaan 19.10.
14.10.2020
Tiistaina 13.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Syynä on se, että koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista. Suositus tulee voimaan maanantaina 19. lokakuuta. Ohjausryhmän toivomus on, että suositusta noudatetaan heti. Maakunnallisen koronaryhmän tiedote 13.10.  
Tiedotteet
Huoltajille suositellaan kasvomaskien käyttöä päiväkodeissa
14.10.2020
Nykyisessä koronatilanteessa Salon kaupungin sivistystoimiala suosittelee huoltajille maskin käyttöä päiväkodissa lapsen vienti- ja hakutilanteissa. Päiväkotien eteiset ovat usein ahtaat, eikä niissä ole mahdollista pitää suositeltuja turvavälejä. Suositus koskee myös yksityisiä päiväkoteja. Myös kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen leikkikouluihin suositellaan huoltajille maskien käyttöä vienti- ja hakutilanteissa etenkin sisätiloissa. Huoltajat voivat osallistua avoimen päiväkodin toimintaan, jos he käyttävät maskia. […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos on purkanut Salon Meriniittyyn annetun vaaratiedotteen
9.10.2020
Vaara ohi. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on klo 13.04 purkanut Salon Meriniityn alueelle annetun vaaratiedotteen. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa.
Tiedotteet
Maskisuositus sisäliikuntapaikoilla 8.10. alkaen
7.10.2020
Torstaista 8.10. alkaen sisäliikuntapaikoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä yli 15-vuotiaille. Sisäliikuntapaikoilla maskia käytetään eteis- ja aulatiloissa, katsomoissa ja pukutiloissa. Pukutiloista liikuntatiloihin siirryttäessä maski poistetaan. Liikkuessa maskia ei tarvitse käyttää, mutta turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee huolehtia. Ulkoliikuntapaikoilla maskia ei tarvitse käyttää.    
Tiedotteet
Salon kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin
7.10.2020
Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut eilen (6.10.) kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Alueellisen työryhmän linjauksen mukaan kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aina, kun 1 – 2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista pitää. Huomisesta alkaen Salon kaupungin henkilöstö käyttää kasvomaskeja tai suojavisiirejä sekä […]
Tiedotteet
Salossa tilanne edelleen rauhallinen - Varsinais-Suomen alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi koko maakunnan siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen
6.10.2020
Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä. Salon kaupunki tiedottaa huomenna (7.10.) keskiviikkona tarkemmin juuri annettuihin suosituksiin liittyvistä toimenpiteistä. Varsinais-Suomen alueellisen koronaa ehkäisevän työryhmän tiedote 6.10.2020 […]
Tiedotteet
Tapahtumalle etsitään uusia toteuttajia - Iltatoreja järjestänyt Suvisalo ry lopettaa toimintansa
6.10.2020
Salossa 37 vuotta joka kesätorstaisia iltatoreja järjestänyt Suvisalo ry on päättänyt lopettaa toimintansa. Syyt toiminnan lopettamiseen ovat monet. – Teemme töitä kesäiltojen eteen ympäri vuoden omien töidemme ohessa, joten jaksaminen on ollut koetuksella, sanoo Suvisalo ry:n puheenjohtaja Tarja Hiltunen. Päävastuu iltatorien järjestämisestä on Suvisalo ry:n nelihenkisellä hallituksella. Yhdistys on vuosien mittaan etsinyt täydennystä ryhmäänsä, mutta […]
Tiedotteet
Hansan tontin parkkialue poissa käytöstä pe 9. klo 6 - la 10.10.2020 klo 24
5.10.2020
Lauantaina 10.10.2020 järjestetään Mariankadun ja Salorankadun kulmassa sijaitsevalla ns. Hansan tontilla Salo Drive-In Stuntshow. Tapahtuman rakentaminen aloitetaan perjantaina. Tästä johtuen alue ei ole pysäköintikäytössä pe 9.10. klo 6 – la 10.10. klo 24 välisenä aikana. Lisätietoja tapahtumasta: www.salo.fi/tapahtumakalenteri 
Tiedotteet
Salossa kuvataan keväällä tv-sarjaa Nokian alkuvaiheista
1.10.2020
Rabbit Films on tuottamassa kuusiosaista, kansainvälistä tv-sarjaa, joka kertoo Nokian vaiheista 1980- ja 90-luvun taitteessa. Sarjassa kuvataan miten insinöörit, tuotannon työntekijät, juristit, johtajat ja lukemattomat muut nokialaiset mahdollistavat intohimoisella työllään Nokian nousun maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi päänäyttämönään Salon kaupunki. Nokia on fiktiivinen tv-sarja, johon tositapahtumat yhdistyvät. Tv-sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja on Maarit Lalli. Muut tv-sarjasta taiteellisesti […]
Tiedotteet
Joulu Salon lapsille -lahjakeräys 2020
30.9.2020
Salon seurakunnan diakoniatyö, Salon Vilpas koripallo ry, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Perniönseudun Lehti, Salonjokilaakso sekä Salon kaupunki järjestävät tänä vuonna yhteistyössä perinteisen Joulu Salon lapsille -lahjakeräyksen. Keräyksen tavoitteena on tuoda jouluiloa vähävaraisille lapsiperheille lahjoittamalla alaikäisille lapsille joululahjoja lasten toiveiden mukaan. Vähävaraisten perheiden huoltajat voivat esittää joululahjatoiveet ja antaa yhteystietonsa 25.10. asti.
Tiedotteet
Tulevaisuuswebinaari Salon alueen lukiolaisille sekä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille
30.9.2020
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on pääpuhujana Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön liiketalouden opiskelijoiden toteuttamassa Wörtti – onko tulevaisuus jo tänään? -webinaarissa tiistaina 6.10.2020 klo 9:00-11:30. Hän avaa puheenvuorossaan, Työn murros ja kultaiset sukupolvet, näkökulmia tulevaisuuden työelämään ja siihen, miten kannattaa opiskella ja asettaa itselleen tavoitteita. Tapahtuman tavoitteena on edistää myönteistä, rohkeaa ja uteliasta asennetta tulevaisuuden työelämään kohtaan. […]
Tiedotteet
Liikennekyselyn tuloksia hyödynnetään liikennepalveluiden kokonaispalvelutason parantamiseen
23.9.2020
Salon kaupunki toteutti elokuussa kyselyn yli 65 vuotta täyttäneille salolaisille sekä yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen ymmärtääkseen paremmin heidän liikkumistarpeitaan, tottumuksiaan ja haasteitaan sekä liikkumispalveluiden merkitystä heidän hyvinvointiinsa. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 1048 kattavasti eri puolelta Saloa. Yli 65 vuotta täyttäneistä vain 6,5 % katsoo olevansa aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Yläkoululaisista vain 17 % noin 580 vastaajasta […]
Tiedotteet
Salon kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu
22.9.2020
Vuoden 2019 keväällä alkanut Salon kaupungin verkkosivustojen uudistus on edennyt julkaisuvaiheeseen. Uusi verkkopalvelukokonaisuus koostuu viidestä sivustosta. Salo.fi on kaupungin perussivusto, Salontaidemuseo.fi taidemuseo Veturitallin sivusto, Salomus.fi Salon historiallisen museon sivusto, Salonpaikku.fi Salon joukkoliikenteen sivusto sekä Visitsalo.fi Salon alueen matkailusivusto, joka julkaistiin jo kesäkuussa matkailusesongin alkaessa. Lisäksi viiden sivuston taustalle on koottu kolme tukipalvelua eli kohteet, tapahtumat […]
Tiedotteet
Salon kaupunki valmistelee ilmasto- ja ympäristöohjelmaa ja kerää mielipiteitä siihen liittyen
21.9.2020
Salon kaupungin nykyinen ilmasto- ja ympäristöohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun. Tämän vuoden aikana on alettu työstää uutta ohjelmaa, jonka tekoon ovat tähän asti osallistuneet kaupungin eri palvelualojen edustajat. Tämä viranhaltijoista koostuva työryhmä toimii ohjelmatyön käytännön työrukkasena. Työryhmän tueksi kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 31.8.2020 seitsemänhenkisen ohjausryhmän ja linjasi, että ohjelma tehdään kaupunkiorganisaation lähtökohdista käsin. Ohjausryhmään nimettiin […]
Tiedotteet
Salon keskusta kartalla -kyselystä ideoita kehittämiseen
21.9.2020
Salon kaupunkikeskusta 2030 -hankkeessa järjestettiin syyskuun alussa kaksi keskustan kehittämisen työpajaa, joissa asukkaat pääsivät keskustelemaan ja esittelemään ideoitaan. Hankkeessa keskitytään erityisesti keskusta-asumiseen, liikenteeseen, ajanviettoon ja palveluihin ja nämä olivat myös työpajojen teemoja. Osallistujat ideoivat muun muassa torin uudistamista, jokivarren ajanviettomahdollisuuksien lisäämistä, kävelyteiden kunnostamista ja kyläkeskusten tuomista osaksi keskustaa esimerkiksi tilataiteen tai lisätyn todellisuuden keinoin. Hankkeen […]
Tiedotteet
Koronan vaikutukset Paikku-liikenteessä
14.9.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskien käytöstä joukkoliikenteessä. Suositus astui voimaan myös Salon Paikku-liikenteessä mukaan lukien palveluliikenne ja koulukuljetukset. Maskisuositus koskee 15 vuotta täyttäneitä. Tärkein suojautumistoimenpide on edelleen varmistaa, ettei sairaana matkusteta.Koronan ja muiden tartuntatautien leviämistä voidaan lisäksi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja yskimällä oikein. Salon kaupunki seuraa kuljetusten osalta valtakunnallisten ohjeiden tarkentumista […]