Hyppää sisältöön

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluiden toiminnasta vastaa maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen. Palvelut on jaettu viiteen eri vastuutiimiin: asema- ja yleiskaavoitukseen sekä tonttipalveluihin, kiinteistönmuodostukseen ja paikkatietopalveluihin, joista tarkemmin näiden palvelujen omilta sivuilta.

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Salon kaupunki vastaa yleiskaavoituksesta sekä asema- ja ranta-asemakaavoituksesta koko kunnan alueella.

Kaavoituksen tehtävänä on kaupunkirakenteen kasvun ja kehittämisen edellyttämä asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista sekä liikenteen järjestämistä. Kerran vuodessa laadittavasta kaavoituskatsauksesta saa tietoa tärkeimmistä vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Kaupunkisuunnittelutehtäviin kuuluu myös rakennusvalvonnan työn tukeminen rakennuslupalausunnoin sekä rakentamista koskevien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös, jos kaavaa ei ole. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.