Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä (ympäristö.fi)

Lisätietoa

ympäristöinsinööri Riitta Saari
02 778 7803

Asiakirjat kirjaamoon
kirjaamo​@​salo.​fi​

Muut yhteydenotot
ymparistotoimi​@​salo.​fi​