Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuus

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelmassa on esitetty Salon liikenneturvallisuuden nykytila ja työn tavoitteet, jotka on esitetty toteutettavaksi erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvä toimenpideohjelma koostuu liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä katuverkon rakenteellisista ratkaisuista, kuin myös liikenneturvallisuuden koulutuksista, tapahtumista ja kampanjoista, vahvasta poikkihallinnollisesta liikenneturvallisuustyöstä sekä tehokkaasta tiedottamisesta.

Työn varsinaisena tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Yleisenä ja jatkuvana tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.