Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Tontit, maa-alueet ja osoitteet

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluiden toiminnasta vastaa kaupungingeodeetti Ari Vainio. Palvelut on jaettu viiteen eri vastuutiimiin: tonttipalveluihin, kiinteistönmuodostukseen, paikkatietopalveluihin sekä asema- ja yleiskaavoitukseen, joista tarkemmin kaupunkisuunnittelun omilta sivuilta.

Tonttipalvelut

Tonttipalveluihin kuuluvat mm. Salon kaupungin asuin- ja liiketonttien esittely, varauksien ja vuokrauksien hoitaminen, maaomaisuuden hallinta, maanomistusselvitykset, erilaisten kartta-aineistotilausten hoitaminen sekä talous- ja virkistysmetsien hoito ja hallinta. Tonttipalveluiden toiminnasta vastaa tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat mm. tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja -rekisterit Salon keskustan ja Halikon asemakaava-alueella, pois lukien Vaskio ja Vartsala, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä esim. haltuunotot.  Edellä kuvatuista palveluista vastaa kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalveluihin kuuluvat esim. rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kunnallistekniikan mittaukset, pohjakartan jatkuva päivittäminen, runkopisteistön mittaukset sekä kaupungin edustus eri maanmittaustoimituksissa. Paikkatietopalvelut hoitavat mm. paikkatietojärjestelmän pääkäyttöä ja hallintaa ja ylläpitävät kaupungin omaa opaskarttaa. Paikkatietopalveluiden toiminnasta vastaa paikkatietopäällikkö Marko Laiho.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden hinnasto (82,44 Kt)

Yhteystiedot

Ari Vainio
Kaupungingeodeetti
02-778 5400

Hanna Heikkilä
Kiinteistöinsinööri
02-778 5401

Mikko Aaltonen
Tonttipalveluinsinööri
02-778 5402

Marko Laiho
Paikkatietopäällikkö
02-778 5405

e-mail: etunimi.sukunimi@salo.fi