Hyppää sisältöön

Tontit, maa-alueet ja osoitteet

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluiden toiminnasta vastaa maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen. Palvelut on jaettu viiteen eri vastuutiimiin: tonttipalveluihin, kiinteistönmuodostukseen, paikkatietopalveluihin sekä asema- ja yleiskaavoitukseen, joista tarkemmin kaupunkisuunnittelun omilta sivuilta.

Tonttipalvelut

Tonttipalveluihin kuuluvat mm. Salon kaupungin asuin- ja liiketonttien esittely, varauksien ja vuokrauksien hoitaminen, maaomaisuuden hallinta, maanomistusselvitykset, erilaisten kartta-aineistotilausten hoitaminen sekä talous- ja virkistysmetsien hoito ja hallinta. Tonttipalveluiden toiminnasta vastaa tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat mm. tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja -rekisterit Salon keskustan ja Halikon asemakaava-alueella, pois lukien Vaskio ja Vartsala sekä Perniön keskustan asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat sekä rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat.  Edellä kuvatuista palveluista vastaa kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalveluihin kuuluvat esim. rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kunnallistekniikan mittaukset, pohjakartan jatkuva päivittäminen, runkopisteistön mittaukset sekä kaupungin edustus eri maanmittaustoimituksissa ja esim. haltuunotot. Paikkatietopalvelut hoitavat mm. paikkatietojärjestelmän pääkäyttöä ja hallintaa ja ylläpitävät kaupungin omaa opaskarttaa. Paikkatietopalveluiden toiminnasta vastaa paikkatietopäällikkö Marko Laiho.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden hinnasto (pdf) (82,44 Kt)