Hyppää sisältöön

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Uudet ja vanhat liittyjät

Toimita Salon Vedelle täytettynä ja allekirjoitettuna 2 kpl hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja käytöstä sekä 2 kpl LVI-suunnittelijan laatimaa vesi- ja viemäriasemakuvaa, joista ilmenee liitoskohdat. Hakemus on toimitettava myös laajennusten osalta.

Paineviemäriin liittymisestä on päätetty Liikelaitos Salon Veden johtokunnassa 22.3.2010 § 43. Liittymisohjeita on noudatettava, mikäli saa liittymisluvan paineviemäriin. Siirtoviemäreihin ei liitetä yksittäisiä kiinteistöjä, ellei sitä ole rakentamisvaiheessa huomioitu.

Uudisrakennusten osalta ilmoita osoitteenmuutos ja tuleva vedenkulutusarviosi Salon Veden asiakaspalveluun.

Ohjeita rakentajille (pdf) (482,28 Kt)

Liitoksen tekeminen paineviemäriin (pdf) (378,28 Kt)

Liittymishakemus (pdf) (64,40 Kt)

Vesihuollon sopimus- ja yleiset toimitusehdot (pdf)  (665,33 Kt)

Kaksoisvesijärjestelmän ja sen palveluiden käyttöä koskevat toimitusehdot 1.3.2024 (pdf) (612,37 Kt)

Liittymishakemuksia ja ohjeita voi tilata myös Salon Veden asiakaspalvelusta vesihuolto@salo.fi

Liittymissopimus ja liitostyön tilaaminen

Kun kiinteistön liittymishakemus ja vesi- ja viemäriasemakuva on hyväksytty, tehdään liittymissopimus Salon Veden kanssa. Salon Vesi toimittaa liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.

Liitostöiden tekemisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu. Tilaa liitostyö muutama päivä ennen suunniteltua ajankohtaa Salon Veden asiakaspalvelusta puh. 02 778 5810

Vastuu tonttivesijohdoista ja tonttiviemäreistä

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Tonttijohdot sijaitsevat osin tontilla ja osin kadulla. Kiinteistön omistaja vastaa tonttijohtojen kunnossapito- ja korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

       • Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.
       • Tonttijätevesiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.
       • Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen viemäri, jonne johdetaan hulevedet ja perustusten kuivatusvedet

  Salon Veden ja kiinteistön välinen vastuuraja on vesijohtoverkon osalta runkovesijohdossa. Jätevesi- ja hulevesiverkoston osalta vastuuraja on runkoviemärissä tai liitoskaivossa.

  Kuvassa vastuunjaot vesi- ja viemärijohtojen osalta, kiinteistön vastuulla ovat tonttivesijohto, jäteveden tonttiviemäri, huleveden tonttiviemäri sekä tonttiventtiili ja Salon Veden vastuulla ovat runkovesijohto, jäteveden runkoviemäri, huleveden runkoviemäri sekä liitoskaivot.

   

Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon. Kiinteistön kellaritilojen padotusventtiili tai pumppaamo on kiinteistön vastuulla. Jos padotuskorkeuden alapuolisiin tiloihin tulvii viemärivesiä, tulvasta aiheutuneet vahingot ovat kiinteistön omistajan vastuulla.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen sulkuventtiili talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. Sulkuventtiili on kiinteistön omistajan vastuulla. Salon Veden tulee päästä käyttämään tonttisulkuventtiiliä esteettömästi. Venttiilin päälle ei saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia ja venttiilin on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina. Myös viemärikaivojen sijaintiin ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota: vain sitä kautta voidaan avata tonttiviemärin tukokset. Kiinteistön viemäri- ja hulevesikaivot on hyvä tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi hiekoitushiekan päätyminen sadevesikaivoon aiheuttaa hiljalleen muodostuvia tukoksia.