Hyppää sisältöön

Kalkkitie

Aloitus- ja laatimisvaihe

Asemakaavan muutosalueena on osa Anjalan (22) kaupunginosan korttelista 31, osoitteessa Kalkkitie 5-7. Asemakaavan muutos koskee tontteja 9 ja 10, yhteensä pinta-aloiltaan noin 6303 m². Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kalkkitiehen, idässä Kiertokatuun ja etelän sekä lännen puolella teollisuustontteihin ja yleiseen pysäköintialueeseen.

Maanomistajan tavoitteena on saada saman omistajan kaksi tonttia yhdistetyksi ja samalla järkeistää sekä ajanmukaistaa tonttien kaavamääräykset. Kaupungin tavoitteena on A-klinikkasäätiön alueen kaavoittaminen hoitolaitokselle poikkeamislupapäätöksien mukaisesti.

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2024 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 12.2.2024 § 46 hyväksymään kaavoituskatsaukseen 2024. Ensimmäisen kerran Kalkkitien asemakaava on mainittu Salon kaupungin kaavoituskatsauksessa vuonna 2022.

Elinvoimajaosto käsitteli Kalkkitien asemakaavamuutosta (päivätty 15.3.2024) 26.3.2024 § 36.

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 24.4.- 10.5.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, 2. krs.) sekä internetissä.

Kalkkitie, asemakaavan muutos – Kaavakartta – Luonnos (4,67 Mt)

Kalkkitie – osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 15.3.2024 (pdf) (1,02 Mt)