Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelun avustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää avustusta ympäristönsuojelun edistämiseen. Vuonna 2021 jaettava avustussumma on yhteensä 5000 euroa.

Avustusmuodot ovat:
1. Yleisavustus
2. Kohdeavustus

Yleiset vaatimukset

Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka on Salossa tai hakijalle, jonka säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.

Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka ovat toimineet
vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat
rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Samaan toimintaan Salon kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin Salon kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset.

Tarkemmin yleiset vaatimukset ovat luettavissa Salon kaupunginvaltuuston päätöksestä:
Yhdistysten toiminnan tukemisen periaatteet (pdf) (85,83 Kt) (85,83 Kt)              (kaupunginvaltuuston päätös 27.1.2020 § 5)

Ympäristönsuojelun avustusten erityisehdot

Salon kaupunginvaltuuston päättämien yleisten vaatimusten lisäksi ympäristönsuojelun avustusten myöntämisessä noudatetaan vuonna 2021 seuraavia periaatteita:

1. Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristönsuojelua Salon alueella siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan salolaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava ympäristö.

2. Yleisavustuksen saaminen järvensuojeluyhdistykselle edellyttää liittymistä Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostoon.

3. Kohdeavustusta vesinäytteiden ottoon myönnetään vain, jos näytteenottaja on sertifioitu, näytteen analysoiva laboratorio on akkreditoitu ja tulokset raportoidaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Salon ympäristönsuojelulle.

Päätös periaatteista perusteluineen on luettavissa Rakennus- ja ympäristölautakunan pöytäkirjasta.

Hakumenettely

Yleis- ja kohdeavustukset julistetaan haettavaksi kaupungin yhteisellä kuulutuksella.

Vuoden 2021 ympäristönsuojelun avustusten hakuaika on päättynyt.

Päätöksenteko

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan tekee päätöksen, josta lähetetään pöytäkirjanote hakijalle.

Avustusten maksaminen

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kohdeavustus maksetaan saajan ilmoittamalle tilille sen jälkeen, kun Salon kaupungin ympäristönsuojeluun on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys hankkeen toteutumisesta. Tiliselvityksestä on ilmettävä hankkeen tulot ja menot. Työprosessin raportti toimitetaan ympäristönsuojeluun viipymättä työn loppuun saattamisen jälkeen. Myönnetty avustus on käytettävä ja tilitettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty. Tilitys on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua kohteen toteutumisesta.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelupäällikkö
Heidi Veck
heidi.veck@salo.fi
02 778 7800